Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Účel vyvlastnenia: Uskutočnenie stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, úsek Púchov - Považská Teplá" celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Kaufland celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie

Prímestské autobusy SAD Trenčín - zmena celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

VÝZVA na zaplatenie hrobových miest

Výzva na uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové miesta a zaplatenie poplatku za hrobové miesta celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
foto bicykla

Odcudzený horský bicykel

DO PZ Kunovec vyhlasuje podľa § 21 ods. 7 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore verejný opis veci: horský bicykel celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zisťovacie konanie

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nimnica“
- zisťovacie konanie celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvoz pekárenských výrobkov

Oznamujeme občanom Nimnice čas rozvozu a predaja chleba a pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou.

Výrobky si môžete kúpiť priamo z pekárenského auta v nasledovných rozvozoch: každú stredu o 18:30 hod. pod Lipkou celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

výber daní a poplatkov celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie HH SR COVID-19

6. aktualizácia celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

POKYN Č. 1 K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA COVID-19

OBEC NIMNICA VYDÁVA POKYN Č. 1 K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA COVID-19 celý text

náš tip | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ako sme hlasovali vo voľbách do NR SR 29.2.2020

Výsledky hlasovania obce Nimnica vo voľbách do NR SR 29.2.2020 celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Výpis uznesenia č. 27/2019 zo zasadnutia OZ dňa 13.6.2019

Zámer odpredať majetok obce: parc. KN C č. 208/4 o výmere 175m2 a parc. KN C č. 708/3 o výmere 21m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Ing. Milošovi Pechovi celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Rebríček obcí a miest podľa úspešnosti v triedení odpadu za rok 2018

Rebríček obcí a miest podľa úspešnosti v triedení odpadu za rok 2018 celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Ako sme hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.5.2019

Výsledky hlasovania obce Nimnica vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.5.2019 celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce, upozornenie na znenie zákona celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb

prezidenta Slovenskej republiky 2019 celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

za rok 2018 celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb

do samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Zbierame cartridge a tonery

Recyklujeme

laserové tonery a atramentové cartridge celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

http://www.triedime.sk/

http://www.triedime.sk/ celý text

ostatné | 26. 7. 2016 | Autor:

www.farmicka.sk

www.farmicka.sk celý text

ostatné | 26. 7. 2016 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná