Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

obr

VÝKUP PAPIERA 13.12.2021

Dňa 13.12.2021, v pondelok, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby.
Miesto: pod lipkou - pri kostole
Čas: od 17:20 do 17:30 celý text

ostatné | 8. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
MIKULÁŠSKA NEDEĽA 5.12.2021 od 15:00 hodiny 1

MIKULÁŠSKA NEDEĽA 5.12.2021 od 15:00 hodiny

Pozývame Vás stráviť 2. adventnú nedeľu prechádzkou po našej obci. Aj Mikuláš sľúbil, že sa zastaví a všetkým dobrým deťom prinesie mikulášsky balíček.
celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty

Kedy: 23.11.2021, v utorok
Čas: od 7:00 do 12:00, resp. do ukončenia prác
Miesto: cesta od Obecného úradu smerom na salaš celý text

ostatné | 22. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
obr.

MIKULÁŠ 2021

Napriek tomu, že všade okolo nás cítiť obavy z možného ochorenia, Mikuláš tento rok príde a poteší deti aj dospelých.
celý text

ostatné | 5. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

VÝZVA na vykonanie "Preventívnej celoplošnej deratizáciie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jesen 2021"

Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jeseň 2021, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica. celý text

ostatné | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

VÝZVA na zaplatenie hrobových miest

Obec Nimnica, ako správca miestneho cintorína v Nimnici,vyzýva všetkých občanov,ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Nimnici.
celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM evanjelického farského úradu v Púchove

Evanjelický farský úrad v Púchove oznamuje svojim veriacim, že v nedeľu, 10. októbra 2021 o 14:30 hod. sa uskutočnia Služby Božie v kultúrnom dome v Nimnici. celý text

ostatné | 8. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Obnovený chodník do kúpeľov

Dnes bola ukončená obnova chodníka (parc. KN C č. 731/2) cez les od Západného portálu tunela Diel po miestnu časť obce Nimnica-Kúpele. celý text

ostatné | 8. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
plagát

UZÁVIERKA CESTY Medzinárodné cyklistické preteky "OKOLO SLOVENSKA"

V čase od 15.-19.9.2021 sa koná 65. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov ????‍♂️ OKOLO SLOVENSKA. Hviezdou pretekov bude Peter Sagan. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
plagát

POZVÁNKA na Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose MX OPEN 2021

Cross team Púchov a agentúra Sport tour Púchov pozýva všetkých priaznivcov motocyklového športu na medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose MX Open 2021, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. septembra 2021 v motokrosovom areáli vo Sverepci. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

POŠKODENÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA VRCHU "DIEL"

Pred rokom na vrchu DIEL v našej obci vyrástla vďaka Ondrejovi Melichovi a Miroslavovi Mončekovi nová oddychová zóna. celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

Pohyb po novej komunikácii na bývalom železničnom telese

Vážení občania,
venujte prosím pozornosť oznamu Združenia Nimnica, zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s., ako zhotoviteľa novej cestnej komunikácie na bývalom železničnom telese medzi mestskou časťou Nosice a mestskou časťou Dolný Milochov. celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM spoločnosti Anpek Optix s.r.o.

Oznamujeme Vám,
že v pondelok, 30.8.2021, v čase od 14:00 hod. do 14:45 hod. v priestoroch Domu kultúry v Nimnici očná optika ANPEK z Banskej Bystrice uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma.
celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci

Vážení obyvatelia,

v týchto dňoch zavádzame triedenie kuchynského odpadu v našej obci, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie tohoto odpadu predĺžená do júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021. celý text

ostatné | 24. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
plagát

POZVÁNKA Poďakovanie za úrodu

Spevácka skupina Nimničanka a Obec Nimnica vás pozývajú na kultúrne podujatie "Poďakovanie za úrodu", ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2021 od 14:00 hod. v Nimnici pred kostolom. celý text

ostatné | 24. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

VÝKUP PAPIERA DŇA 26.8.2021

Dňa 26.8.2021 sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby.
Miesto: pod lipkou - pri kostole
Čas: od 17:20 do 17:30 celý text

ostatné | 18. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
oznam

ROZVOZ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV

Predaj pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, každú stredu od 15:20 pri kostole,priamo z pekárenského auta celý text

ostatné | 18. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 13.8.2021, v piatok od 7:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spol. Stredoslovenská distribučná,a.s. celý text

ostatné | 12. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
AMO

OZNAM o mimoriadnych veterinárnych opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných

Mimoriadne veterinárne opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných vydané hlavným veterinárnym lekárom profesorom MVDr. Bírešom, v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných . celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
logo

OZNAM spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

V najbližších dňoch budú v našej obci realizovať návštevy odberných miest spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o konaní zasadnutia OZ dňa 11.8.2021

Starosta obce zvoláva v stredu 11. augusta 2021 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OÚ Nimnica za prísnych epidemiologických opatrení celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 2.8.2021 12:00 hod.
celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

POZVÁNKA na turistiku

Štart: 6.8.2021
Čas: 15:15 hod.
Miesto: Terchová, miestna časť Štefanová
Cieľ: Nimnica
Dĺžka trasy: 82,9 km
Odhadovaný čas pochodu: 24 hodín celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
plag

POZVÁNKA od Obce Lednica

Obec Lednica, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a FSk Ledničanka vás pozývajú v sobotu 14. augusta 2021 o 17.00 hodine do amfiteátra pod hradom v Lednici na folklórne popoludnie TO LEDNICKÉ POLE. celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

UPOZORNENIE Nakladanie s odpadovými vodami zhromažďovanými v žumpe

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo „Plán hlavných a legislatívnych úloh odborov
starostlivosti o životné prostredie okresných úradov Trenčianskeho kraja na rok 2021. celý text

ostatné | 14. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
Beseda o včelách

Pozvánka

Beseda o včelách celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
Uzatvorený od 7.7.2021

Oznam

Uzatvorenie mostu pre verejnosť celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
plagát

POZVÁNKA na kultúrne podujatie 11.7.2021

28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
ujo

POZVÁNKA na kultúrne podujatie 17.7.2021

FSk Nimničanka organizuje 6. ročník podujatia "Stretnutie heligonkárov" celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
logo

VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky, š.p. vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. celý text

ostatné | 28. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
erb

ZMENA V HARMONOGRAME VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vážení občania,
informujeme vás, že počas nadchádzajúcich sviatkov dôjde ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu.
celý text

ostatné | 25. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

25. FOLKLÓRNA LYSÁ

Obec Lysá pod Makytou a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú v nedeľu 27. júna 2021 o 15.00 hodine do amfiteátra v Lysej pod Makytou na podujatie 25. FOLKLÓRNA LYSÁ. celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 21.6.2021, 12:00 do odvolania celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
oznam

Posledný víkend asistovaného sčítania

Asistované sčítanie obyvateľstva potrvá už len do nedele 13. 6. 2021. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM o konaní zasadnutia OZ dňa 10.6.2021

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 10. júna 2021 o 18:30 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Nimnica za prísnych epidemiologických opatrení celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
img

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu: Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Na základe žiadosti Okresného úradu Trenčín informujeme občanov, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“ si môžete preštudovať na stránke:
celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

ZISŤOVANIE ZÁUJMU OBČANOV O OČKOVANIE

Obec Nimnica na podnet Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zisťuje záujem o očkovanie u občanov, ktorí doteraz nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a majú záujem byť zaočkovaní.
celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
info

UKONČENIE TESTOVANIA V OBCI

Vážení občania,
po dôkladnom zvážení vám s ľútosťou oznamujem, že obec Nimnica sa rozhodla ďalej nepokračovať v testovaní celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Vzhľadom na to, že v našej obci sa nachádzajú neudržiavané a zaburinené pozemky, Obec Nimnica upozorňuje vlastníkov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2021

Obec Nimnica vyberá od pondelka
17. mája do 28. mája 2021
daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz
a uloženie komunálneho odpadu.
celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM: Hroby bez nájomnej zmluvy

Žiadame pozostalých, ktorí nemajú do dnešného dňa uzatvorené nájomné zmluvy a zároveň neuhradený poplatok, aby sa dostavili na Obecný úrad Nimnica v úradných dňoch na spísanie nájomných zmlúv. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
leták

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OD 3.5.2021 do 13.6.2021

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania obec po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
info

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 1.5.2021

UPOZORŇUJEME NA ZMENU ČASU, len do 13:00 hod.!!

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 1.5.2021

Čas: od 08:00 do 13:00 hod., bez prestávky
Posledný ster v daný deň o 12:45 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍČKOV dňa 28.4.2021

Predaj sa uskutoční
Dňa: 28.apríla, streda
Čas: 12:00
Miesto: pri lipke celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
oznam

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 24.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 24.4.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍČKOV

Predaj sa uskutoční
Dňa: 16.apríla, piatok
Čas: 14:30
Miesto: pri lipke
celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
info

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 17.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 17.4.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
oznam

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 10.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 10.4.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
info

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 3.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 3.4.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 27.3.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 27.3.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Územie okresov Považská Bystrica a Púchov vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia všetkým občanom. Sú zdrojom cennej suroviny – dreva, zlepšujú životné prostredie, výdatnosť vodných zdrojov, poskytujú miesto pre oddych, zotavenie a v neposlednom rade majú aj značné materiálne hodnoty. celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

INFORMÁCIA K SČÍTANIU OBYVATEĽOV

Sčítanie obyvateľov úspešne napreduje celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

ℹ️ Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov, zriadilo Ministerstvo vnútra SR informačné kancelárie pre obete trestných činov. celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 20.3.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 20.3.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam

Predaj stromčekov celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM o konaní zasadnutia OZ dňa 12.3.2021

Starosta obce z v o l á v a v piatok 12. marca 2 0 2 1 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry Nimnica za prísnych epidemiologických opatrení celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 1.4.2021 od 8:30 hod. do 16:30 hod. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 13.3.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 13.3.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 6.3.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 6.3.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu pred odberným miestom celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA K AG. TESTOVANIU DŇA 27.2.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 27.2.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu pred odberným miestom celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 20.2.2021

Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu pred odb celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ZAČALO SA SAMOSČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Sčítajte sa aj Vy jednoducho a rýchlo. Elektronický sčítací formulár nájdete tu: https://www.scitanie.sk/ celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

TESTOVANIE AG.TESTAMI V OBCI 13.2.2021

‼️INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA‼️

Vážení občania,
počas soboty 13. februára 2021 sa v našej obci uskutoční testovanie na prítomnosť ochorenia COVID19.

➡️ Odberné miesto_ Kultúrny dom Nimnica

Dátum: Sobota, 13.2.2021

⏰ od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod.
Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod.

K dispozícii bude opäť tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu pred odberným miestom. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na ochorenie COVID-19

Milí naši občania,

keďže tento víkend sa v našej obci neuskutoční testovanie na ochorenie COVID-19, máte možnosť nechať sa otestovať v Púchove počas soboty, ???? 6.2.2021, ⏰ v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. na nižšie uvedených odberných miestach.
????‍????‍????‍???? Rodičia detí a žiakov, ktorí navštevujú púchovské MŠ a ZŠ, budú testovaní podľa zaslaného časového harmonogramu. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

VÝKUP PAPIERA 6.2.2021

Výkup papiera v sobotu 6.2.2021, pod Lipkou, v čase od 11:10 do 11:25 celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Predajná doba COOP Jednota, s.d. od 4.1.2021

Rozhodnutie o predajnej dobe od 4.1.2021 celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín

V dňoch 26.1.2021 (utorok) a 28.1.2021 (štvrtok) bude úrad pre občanov zatvorený z dôvodu školení. celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

SČÍTANIE OBYVATEĽOV SA BUDE KONAŤ PO PRVÝKRÁT ELEKTRONICKOU FORMOU ℹ️ OD 15.2.2021 DO 31.3.2021

✅ Od 15. februára nás čaká sčítanie obyvateľov. Organizuje ho Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci so samosprávami. Obyvateľ sa sčíta vyplnením formulára na www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE - znovu testujeme!

Odberové miesto otvoríme v sobotu, 23. Januára 2021 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20:00 hod. v dome kultúry v Nimnici. celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná