Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Informácia o zámere navrhovanej činnosti "Bytové domy Pod Zábrehom 2.0"

Typ: ostatné
Informácia o zámere navrhovanej činnosti "Bytové domy Pod Zábrehom 2.0"

 

Informácia o zámere navrhovanej činnosti

 

„BYTOVÉ DOMY POD ZÁBREHOM 2.0“

 

Obec Nimnica podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

Reinoo Púchov, a.s., Poštová 1, 010 08  Žilina

k navrhovanej činnosti:

„Bytové domy Pod Zábrehom 2.0“.

Predmetný zámer bol doručený na tunajší úrad dňa 25.11.2019.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Nimnica, č. 115, 020 71

Zámer podľa zákona bude verejnosti sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 26.11.2019 do 16.12.2019

Zámer je zároveň elektronicky prístupný na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytove-domy-pod-zabrehom-2-0

 

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia zámeru dotknutou obcou (Obec Nimnica) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti „Bytové domy Pod Zábrehom 2.0“  na adrese:

 

Okresný úrad Púchov,

odbor starostlivosti o životné prostredie,

Štefánikova 820, 020 01  Púchov

e-mail: martin.cibulka@minv.sk


Vytvorené: 26. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2019 07:37
Autor: Správce Webu