Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie

Typ: ostatné
erb KONTAKT na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.októbra 2022

Irena Gunišová

 

Telefónne číslo:            042/4632 937,   0903 482 963

 

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 nie je prekážkou v práve voliť. Pozitívny volič sa však nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. 

Volič, ktorý má príznaky ochorenia alebo mu bolo testom ochorenie potvrdené môže výlučne telefonicky v týždni od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny požiadať zapisovateľku miestnej volebnej komisie o špeciálny spôsob hlasovania.

Zapisovateľka tak na základe žiadosti voliča prevedie zápis do tzv. špeciálneho zoznamu voličov, kde musí uviesť nasledovné:

  • Meno a priezvisko voliča,
  • rodné číslo voliča,
  • adresu voliča,
  • adresu, na ktorej volič žiada vykonanie hlasovania špeciálnym spôsobom (ak je však totožná s adresou trvalého pobytu sa tento údaj neuvádza),
  • telefonický kontakt.

Volič požaduje špeciálne hlasovanie pre obe voľby samostatne. 

Ak má volič v rodine členov, ktorí sú s pozitívnym voličom v kontakte, resp. v spoločnej domácnosti, aj tí členovia vykonajú hlasovanie špeciálnym spôsobom. Každého takéhoto voliča musí zapisovateľka evidovať samostatne. 

V piatok, 28.10.2022 sa po 12:00 hod. odovzdáva hlásenie o počte voličov, ktorí požiadali o voľbu špeciálnym spôsobom okresnému úradu, teda už po 12:00 hodine nebude možné zapisovať požiadavky o špeciálny spôsob hlasovania. 

Pozor! Hlasovanie mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) prebieha bez zmeny, tam sa môžu voliči, najmä starší, menej mobilný občania nahlasovať aj v deň konania volieb.


Vytvorené: 14. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 10. 2022 14:17
Autor: Správce Webu