Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Zasadnutie OZ obce Nimnica

Starosta  obce   z v o l á v a  v piatok 13. novembra  2 0 2 0  o  17,00 hod. zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční v zasadačke obecného úradu    s  nasledovným  programom :

 

 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Oboznámenie  poslancov  OZ  s  auditom  účtovnej  závierky  obce   Nimnica k 31.12. 2019
 5. Predloženie správy z finančnej kontroly na mieste č. 15-B600/2020-SB Ministerstva dopravy a výstavby SR vo veci použitia verejných financií o poskytnutej dotácii  na spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie obce Nimnica č. 441/B630/2017 
 6. Žiadosť o financovanie záujmového vzdelávania v šk. roku 2020/2021    pre Centrum voľného času mesta Púchov
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času      pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v šk. roku 2020/2021
 8. Informácia starostu obce k celoplošnému testovaniu – COVID19 „Spoločná zodpovednosť“ v súvislosti s technickým a personálnym zabezpečením odberného miesta v obci Nimnica
 9. Záver

 

 

 

 

 

 

  


Vytvorené: 12. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2020 12:58
Autor: Správce Webu