Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2021

Typ: ostatné
erbObec Nimnica vyberá od pondelka
17. mája do 28. mája 2021
daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz
a uloženie komunálneho odpadu.

 

Sadzba poplatku pre pravidelný vývoz je 0,0685 € za osobu              a kalendárny deň, čo je 25,00 €  za osobu/rok

 

 

Na zmiernenie tvrdosti zákona obec ustanovuje :

 

1./        zníženie poplatku na 0,2 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo sú 5,00 € za osobu/rok  pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, v mieste výkonu svojej práce alebo štúdia na škole a túto skutočnosť doloží potvrdením od zamestnávateľa, potvrdenia od ubytovne, internátu alebo čestným vyhlásením,

 

2./        zníženie poplatku na 0,4 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo je 10,00 € za osobu/rok pre poplatníka, ktorý vlastní, je oprávnený užívať alebo užíva pozemok v zastavanom území obce, neobývaný dom, rekreačný, záhradný domček, chatu, záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie,

 

3./        zníženie poplatku na 0,7 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo je 17,50 € za osobu/rok pre poplatníka, ktorý má nad 75 rokov, samostatne žijúceho dôchodcu a občana s preukazom ZŤP,

 

 

 

Sadzba dane za psa je 5,00 €  v  za  psa a  kalendárny  rok (osamelo žijúca osoba nad 75 rokov je od dane oslobodená)

 

 

V týchto dňoch si môžu občania prevziať rozhodnutie o daniach a poplatkoch na obecnom úrade v Nimnici, platba je možná v hotovosti alebo bezhotovostne na účet obce

 

Vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre. Taktiež je potrebné použiť dezinfekciu na ruky.

Vstupujte prosím po jednom


Vytvorené: 12. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2021 13:56
Autor: Správce Webu