Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2022

Typ: ostatné
erbObec Nimnica vyberá od pondelka
16. mája do 27. mája 2022
daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz
a uloženie komunálneho odpadu.

 

Sadzba poplatku pre pravidelný vývoz je 0,0822 € za osobu a kalendárny deň,

čo je 30,00 € za osobu/rok

 

Na zmiernenie tvrdosti zákona obec ustanovuje :

 

1./        zníženie poplatku na 0,2 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo sú 6,00 € za osobu/rok  pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, v mieste výkonu svojej práce alebo štúdia na škole a túto skutočnosť doloží potvrdením od zamestnávateľa, potvrdenia od ubytovne, internátu alebo čestným vyhlásením,

 

2./        zníženie poplatku na 0,4 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo je 12,00 € za osobu/rok pre poplatníka, ktorý vlastní, je oprávnený užívať alebo užíva pozemok v zastavanom území obce, neobývaný dom, rekreačný, záhradný domček, chatu, záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie,

 

3./        zníženie poplatku na 0,7 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo je 21,00 € za osobu/rok pre poplatníka, ktorý má nad 75 rokov, samostatne žijúceho dôchodcu a občana s preukazom ZŤP,

 

Sadzba dane za psa je 5,00 €  v  za  psa a  kalendárny  rok (osamelo žijúca osoba nad 75 rokov je od dane oslobodená)

 

V týchto dňoch si môžu občania prevziať rozhodnutie o daniach a poplatkoch na Obecnom úrade v Nimnici, platba je možná v hotovosti alebo bezhotovostne na účet obce.

 

Vstupujte prosím po jednom


Vytvorené: 9. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2022 09:55
Autor: Správce Webu