Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

OZNAM pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín

Typ: ostatné
erbV zmysle § 171 a § 176 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
môže každá politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát predložiť kandidátnu listinu

V zmysle § 171 a § 176 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 

môže každá politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát predložiť kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce

 

do 30. 08. 2022 do 24.00 hod.

 

zapisovateľke miestnej volebnej komisie.

 

 

  • Preberanie kandidátnych listín bude realizované v priestoroch Obecného úradu v Nimnici, počas úradných hodín
  • Kandidátne listiny a ostatné zákonom stanovené listiny politickej strany alebo koalície bude zapisovateľka preberať len od splnomocnenca politickej strany alebo koalície(s písomným splnomocnením), od nezávislého kandidáta osobne v zmysle platnej legislatívy.
  • V prípade, že preberanie kandidátnych listín nedovoľuje z vážnych dôvodov splnomocnencovi alebo nezávislému kandidátovi odovzdať kandidátne listiny a povinné prílohy – môže sa so zapisovateľkou MVK dohodnúť na inom preberacom čase, ktorý si obojstranne dohodnú telefonicky 042/4632937, +421903482963,

e-mailom: obec@nimnica.eu alebo osobne v dostatočnom predstihu.

 

V Nimnici, dňa 2.8.2022

                                                                                      Ladislav Ďureček
                                                                                       starosta obce


Vytvorené: 12. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2022 13:08
Autor: Správce Webu