Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

POKYN Č. 1 K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA COVID-19

Typ: náš tip
OBEC NIMNICA VYDÁVA POKYN Č. 1 K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA COVID-19

S účinnosťou od stredy 25.3.2020 do odvolania starosta obce PRIKAZUJE:

 1. Ponechať zákaz organizovania všetkých verejných, športových, kultúrnych, spoločenských akcií a podujatí, ktoré organizuje obec a Kúpele Nimnica
 2. Zabezpečiť každodennú dezinfekciu obecného úradu
 3. Ponechať uzatvorené centrum voľného času do odvolania
 4. Ponechať uzatvorenú obecnú knižnicu
 5. Ponechať uzatvorený športovo-spoločenský areál v areáli MŠ a kultúrno-spoločenský areál Slatina
 6. Zákaz vstupu do akéhokoľvek zariadenia úradu, autobusov, obchodu, ... bez ochranných prostriedkov na tvár, t.j. bez ochranného rúška
 7. Neposkytovať priestory obce a Kúpeľov Nimnica a.s. na organizovanie verejných a hromadných podujatí
 8. Vstup na cintorín len v ochranných rúškach, dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali a pravidelne dezinfikovať dom smútku.

 

 

S účinnosťou od stredy 25.3.2020 do odvolania starosta obce ODPORÚČA:

 1. Dôchodcom, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutných prípadoch a eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi
 2. Verejnosti, aby zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva kontaktovali výlučne elektronicky alebo telefonicky
 3. Verejnosti, aby platby na účet obce vykonávali bezhotovostne a podania adresované obecnému úradu zasielali poštou alebo elektronicky
 4. Občanom sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmú Úradu verejného zdravia SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne alebo Považskej Bystrici

 

 

POMOC OBCE NIMNICA:

 

 1. Dňom 26.3.2020 bude realizovaná distribúcia bavlnených ochranných rúšok pre obyvateľov Obce Nimnica s trvalým pobytom na území obce
 2. Zabezpečenie pre opatrovaných občanov dovoz stravy – obedov, počas pracovných dní

 

3. V spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža v Nimnici, Obec Nimnica zabezpečí  v nevyhnutných prípadoch nákup a distribúciu potravín pre starších, bezvládnych a osamelých  občanov našej obce. Objednávky je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade Nimnica na tel. čísle 0903  482 963 alebo 0911 315 157 ráno od 8:00 do 10:00 hod.

 

Starosta obce informuje a upozorňuje občanov na dodržiavanie opatrení Vlády SR – Ústredného krízového štábu , Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Hlavného hygienika SR zo dňa 23.03.2020, a to najmä na nasledovné opatrenia:

 

 1. prerušuje sa výchovno-vzdelávací proces v MŠ Nimnica v období od 30.03.2020 až do odvolania,
 2. zrušené sú písomné maturity, ústne budú do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30.06.2020,
 3. ruší sa Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci 9. ročníka a žiaci 4. ročníka osemročných gymnázií,
 4. prihlášky na stredné školy treba podať do 15.05.2020, žiaci nepotrebujú potvrdenie od lekára,
 5. prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30.06.2020,
 6. zápisy do základných škôl by sa mali konať v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí, v tejto súvislosti Mesto Púchov vydá samostatné usmernenie,
 7. podávanie žiadostí do Materskej školy v Nimnici bude počas celého mája, v tejto súvislosti obec Nimnica vydá samostatné usmernenie,
 8. dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim,
 9. zakázané sú návštevy v domovoch dôchodcov, 3
 10. posúvajú sa povinnosti vykonávať preventívne zdravotné prehliadky v práci,
 11. denné stacionáre sa uzatvárajú,
 12. štátne inštitúcie budú môcť využívať lokalizačné dáta telekomunikačných

        operátorov,

  13.   predajne potravín, mäsa, chleba, ovocia a zeleniny, obchody s krmivom pre zvieratá, drogérie,

       predajne novín a časopisov budú v nedeľu uzatvorené,

  14.   v obchodných prevádzkach budú špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, 

         a to  v čase od 9:00 hod do 12:00 hod,

  15.  pre študentov je zrušená bezplatná železničná doprava, a to až do termínu uzavretia škôl,

  16.  dôchodcovia sa vyzývajú, aby necestovali hromadnou dopravou, resp. aby ju využívali len 

         v nevyhnutných prípadoch a aby vychádzali z domu len z úplne nevyhnutných dôvodov,

  17.   bola zavedená povinnosť nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, na verejnosti, teda

          mimo svojho domu či bytu,

  18.   v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť ľudia minimálne dva metre od seba,

  19.   od 30.3. 2020 sa bude pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov merať teplota čela.

 

Obecný úrad je až do ODVOLANIA pre verejnosť uzavretý. Zamestnanci obecného úradu budú služby občanom poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu.

 

Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim blízkym, ku kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy.

 

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na http://www.uvzsr.sk alebo webstránke Ministerstva zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk .

 

V Nimnici, dňa 25.03.2020

 

                                                                                                      Ladislav Ďureček

                                                                                               starosta obce


Vytvorené: 30. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2020 10:54
Autor: Správce Webu