Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

PONUKA PRÁCE

Typ: náš tip
Opatrovateľka v terénnej službe

Opatrovateľ/ka v terénnej službe

Spoločnosť:

     Obec Nimnica

 

Miesto výkonu práce:

     Obec Nimnica

 

Typ pracovného pomeru:

     Pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas dlhodobej PN

 

Plat:

Min. 607,00 EUR pri 7,5 hod. úväzku

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Pracovné podmienky:

     Jednozmenný pracovný režim, od 8:00 hod. do 14:30 hod. (6,5 hod. denne)

 

Termín nástupu do práce:

     Ihneď

 

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

     Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 Z. z. NR SR a jeho aktualizácií: sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v prirodzenom prostredí občana v rozsahu na základe sociálnej posudkovej činnosti.

Ponúkané výhody

 •  Možnosť osobného príplatku
 •  Stravné lístky

 

Požiadavky na záujemcu o prácu:

 • Vzdelanie v zdravotníckom odbore, alebo
 • Absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
 • Splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov), t.j. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná spôsobilosť na vykonávanú prácu
 • Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, empatia, trpezlivosť, komunikatívnosť

        Vodičský preukaz, sk. B (výhodou)

Ďalšie informácie pre záujemcu o prácu:

 • Predpokladaný termín ukončenia výberového konania – 9.8.2020.
 • Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami a uvedeným kontaktom doručte

do 9.8.2020:

* poštou na adresu: Obec Nimnica, č. 155, 020 71Nimnica,

* osobne na Obecný úrad v Nimnici, č. 115, 020 71Nimnica,

* e-mailom na adresu: obec@nimnica.eu

 

V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. fotokópia akreditačného osvedčenia
 • výpis (opis) z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona

            č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Doručené musia byť všetky doklady uvedené v zozname požadovaných dokladov. Doklady musia byť podpísané vlastnoručným podpisom.

 

 

Kontaktné údaje:

Obec Nimnica
č. 115, 020 71  Nimnica

e-mail: obec@nimnica.eu

mobil: +421 903 482 963

tel.: +421 42 4632 937

 

Kontaktná osoba:

Ing. Katarína Repková


Vytvorené: 31. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2020 09:39
Autor: Správce Webu