Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

VÝZVA na vykonanie "Preventívnej celoplošnej deratizáciie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jar 2022"

Typ: ostatné
obr Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jar 2022, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica.

Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava  Púchov – jar 2022, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica v termíne od 25.3.2022 do 30.4.2022 a nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia:

 

  1. Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám podľa § 52 ods.1 písm. j) zákona č.355/2007 Z.z. – v objektoch určených na podnikanie – v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch. Deratizácia môže byť vykonávaná prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť.
  2. Fyzickým osobám – občanom podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona č.355/2007 Z.z.  v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových  domoch. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na to určenými, dostupnými v obchodnej sieti.

 

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia po dobu 3 mesiacov.

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy.

 

Viac TU: VÝZVA

 


Príloha

Vytvorené: 22. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2022 11:22
Autor: Správce Webu