Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

VÝZVA na zaplatenie hrobových miest

Typ: ostatné
Výzva na uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové miesta a zaplatenie poplatku za hrobové miesta

 

Obec Nimnica, ako správca miestneho cintorína v Nimnici,

vyzýva všetkých občanov,

ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Nimnici.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 1/2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica, je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež žiadame pozostalých, aby si uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby

(nie je nám známe, kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný).

 

                                                                                    Ladislav Ďureček

                                                                                                                 starosta obce


Vytvorené: 28. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2020 14:33
Autor: Správce Webu