Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Začala sa rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu v Nimnici

Typ: ostatné
Začala sa rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu v Nimnici V novembri 2021 na základe iniciatívy a žiadosti starostu obce, Ladislava Ďurečka, získala obec dotáciu na projekt „Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“ z Environmentálneho fondu vo výške 193.620,00 €.

Termín realizácie: 03/2022 – 08/2022

V rámci tohto projektu bude počas rekonštrukcie obnovené:

·         zateplenie fasády a aplikácia exteriérových omietok

·         výmena strešnej konštrukcie

·         výmena okien a dverí

·         rekonštrukcia javiska, vnútorných priestorov

·         nové interiérové nátery

·         vybudovanie fotovoltaiky

·         sadová úprava blízkeho okolia kultúrneho domu

Okrem prác, ktoré sú riešené z tejto podpory, obec z vlastných zdrojov dofinancuje:

·         nová elektroinštalácia

·         ústredné kúrenie

Realizáciou projektu sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre obyvateľov a návštevníkov, ktorí  túto budovu využívajú a navštevujú. Odstráni sa zlý technický stav, obnoví a zveľadí sa majetok obce. Zníženie spotreby energie bude mať za následok zníženie prevádzkových nákladov. Zrealizovaním projektu sa zlepšia zdravotné a hygienické podmienky v budove, predĺži sa jej životnosť a zlepší sa architektonický vzhľad. Obec bude koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a údržby budovy.  Zníženie súčasnej spotreby energie sa prejaví v znížení prevádzkových nákladov a vo finančnom vyjadrení dôjde po realizácii projektu k úspore finančných prostriedkov. Ušetrené finančné prostriedky z úspory budú používané na ďalšie plánované investičné aktivity a rozvoj obce.

Projektom súčasne prispejeme k zníženiu environmentálneho zaťaženia prostredia ako aj k zlepšeniu kvality životného prostredia v obce.


Vytvorené: 25. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2022 14:10
Autor: Správce Webu