"SETKÁNÍ - STRETNUTIE VALACHŮ BEZ HRANIC"

Celkové náklady: 23.458,80 €
Výška príspevku EFRR: 16.392,93 €
Konečný užívateľ: Obec Lužná
Hlavný cezhraničný partner: Obec Nimnica
Doba realizácie: 1.6.2022 – 31.3.2023

Popis projektu:

Cílem projektu je obnova, zachování a prezentace kulturního dědictví na území obcí Lužná a Nimnica. V rámci projektu dojde k vytvoření nového přeshraničního partnerství, které se zaměří na realizaci společných kulturně společenských aktivit, podporujících regionální identitu a zachovávání tradic na obou stranách hranice. Mezi aktivity projektu patří (vyjma povinných aktivit – řízení projektu, publicita projektu) dvě kulturně společenská setkání, jedno z nich se uskuteční v Lužné a druhé v Nimnici. Součástí projektu bude zpracování společného zpěvníku písní a budou pořízeny lidové kroje pro obec Lužnou. Projekt má pozitivní vliv na širokou cílovou skupinu osob a přispívá k tvorbě vazeb a sítí mezi obyvateli ve společném přeshraničním území Regionu Bílé Karpaty.

Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/FMP/11b/10/142).

 

logo

Dátum vloženia: 1. 8. 2022 10:56
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 8. 2022 12:48
Autor: Správce Webu