Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

ROK 2019

 

Zhrnutie zberov za 1. kvartál 2019 - obec Nimnica

Zhrnutie zberov za 2. kvartál 2019 - obec Nimnica

Zhrnutie zberov za 3. kvartál 2019 - obec Nimnica

 

ROK 2018

Do portfólia spoločnosti ENVI-PAK,a.s. patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku (vrátane Nimnice). Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera. 

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.  

 

 

Obec Okres

Vyťažiteľnosť

(kg/obyvateľ)

Efektivita

(g/l)

Poradie
Nimnica Púchov 16,40 61,95 416

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  v obci Nimnica za rok 2018 je 10,65 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci Nimnica a hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci Nimnica za rok 2018.

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019.