Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

O Z N Á M E N I E

 

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

obec@nimnica.eu

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou  

 

obec@nimnica.eu

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

E-MAILOVÁ ADRESA

 

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum dňa 21.1.2023:

obec@nimnica.eu

 

 

 

 

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

 

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre referendum vyhlásené

na deň 21.januára 2023

Ing. Katarína Repková

 

Telefónne číslo:            042/4632 937,   0903 482 963

e-mail:                            obec@nimnica.eu

adresa:                           Obecný úrad Nimnica,

                                         Nimnica 115, 020 71  

 

 

 

 

Určenie zamestnancov zodpovedných

za organizačnú a technickú prípravu referenda vyhláseného

na sobotu 21. januára 2023 

a jeho vykonanie

 

Starosta obce Nimnica, Ladislav Ďureček, na základe harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia referenda v roku 2023

a jeho vykonanie

určuje:

 

Ing. Katarínu Repkovú

Irenu Gunišovú

 

ako zamestnancov zodpovedných  za organizačnú a technickú prípravu referenda v obci Nimnica.

 

 

 

 

Vytvorenie okrsku a určenie miestnosti na hlasovanie

v referende v roku 2023

 

Obec Nimnica podľa § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v zmysle Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda zo dňa 04. 11. 2022

utvorila jeden volebný okrsok a určila miestnosť na hlasovanie v referende, ktorá bude

v Kultúrnom dome Nimnica, Nimnica 118, 020 71

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE REFERENDA

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

ROZHODNUTIE o vyhlásení referenda (207.06 kB)