Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
 

15.2.2021

 

ZAČALO SA SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
 
Sčítajte sa aj Vy jednoducho a rýchlo. Elektronický sčítací formulár nájdete tu: 👉 https://www.scitanie.sk/
Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Elektronické sčítanie bude prebiehať do 31. marca 2021. Nezabúdajte, že sčítanie je 👉 zo zákona povinné 👈 pre každého obyvateľa.
Keďže momentálna situácia ohľadom COVID-19 nám neumožňuje vykonávať asistované sčítanie, žiadame Vás o pomoc 🙏.
Ak máte vo svojom okolí rodinných príslušníkov či susedov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nevedia narábať s PC či mobilom, môžete ich sčítať Vy. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca.
Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.
☎ Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec:
0903 482 963

 

 

 

22.1.2021

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV SA BUDE KONAŤ PO PRVÝKRÁT ELEKTRONICKOU FORMOU ℹ️ OD 15.2.2021 DO 31.3.2021
 
✅ Od 15. februára nás čaká sčítanie obyvateľov. Organizuje ho Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci so samosprávami. Obyvateľ sa sčíta vyplnením formulára na www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 
📌 Povinnosť sčítať sa vyplnením formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt a zároveň občania Európskej únie, ktorí majú na jej území obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. ❗️Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.
 
✅ Novinkou je elektronické sčítanie obyvateľov, štatistický úrad pritom využije informácie zverejnené na internete a už existujúce databázy. Vyplnenie nezaberie viac ako desať minút a občania majú na výber tri možnosti:
1. Samosčítanie, teda osobné vyplnenie formulára bude dostupné online a v mobilnej aplikácii,
od 15.2.2021 do 31.3.2021.
2. Návšteva kontaktného miesta (Obecný úrad Nimnica) s pomocou stacionárneho asistenta OD 1.4.2021 DO 31.10.2021
3. k dispozícii bude aj sčítanie priamo v domácnosti s pomocou mobilného asistenta OD 1.4.2021 DO 31.10.2021.
 
❗️❗️Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády dňa 20.1.2021, sa posúva termín asistovaného sčítania pre obyvateľov, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami ani s pomocou blízkej osoby, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.
 
Ak nastanú zmeny v NR SR oproti súčasnému stavu, budeme vás o tom informovať 😊
 
➡️ Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk a tiež na 

 

 

 

31.8.2020

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) odštartoval 1. júna.

Aktuálne spustená prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov poskytne jedinečné dáta o stave a kvalite bývania na Slovensku. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deviatich mesiacov po prvýkrát v histórii elektronicky, bez účasti obyvateľov, zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch domácností.

Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát sa maximálne využijú už existujúce databázy informácií,“ uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Dlho pripravovaný projekt sčítania, za ktorý zodpovedá Štatistický úrad SR, nadväzuje na 100-ročnú tradíciu tohto zisťovania na Slovensku. Vo februári 2021 prvú fázu venovanú bytom a domom doplní druhá fáza – sčítanie obyvateľov.

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať objektívne dáta, ktorých výsledkom budú napr. aj údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom, novinkou budú podrobnejšie informácie o obnove objektov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či o nadstavbách.

Šanca zistiť, ako sa život zmenil 

Po spracovaní budú údaje získané v prvej fáze sčítania slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napr. pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Regióny získajú podrobný prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o potrebe budovania nových bytov či infraštruktúry – lekární, obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.

Kľúčovým partnerom sú samosprávy

ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021 spolupracuje s takmer 3-tisíc samosprávami na Slovensku. Každá obec, mesto či mestská časť Bratislavy alebo Košíc prostredníctvom poverených osôb skontroluje existujúce údaje o domoch a bytoch na svojom území a doplní nové či chýbajúce skutočnosti z vlastných zdrojov, prípadne z údajov správcovských spoločností. Vyplnením dotazníkového alebo databázového formulára budú dáta ukladané prostredníctvom portálu pre elektronické sčítanie www.scitanie.sk do komplexného Elektronického systému sčítania obyvateľov, domov a bytov. „Cieľom bolo výrazne znížiť administratívnu záťaž samospráv, preto sme maximálne využili už existujúce administratívne zdroje údajov (napr. register adries a kataster nehnuteľností) a vopred sme predvyplnili časť údajov. Umožnili sme tiež čo najpriateľskejšie exportovať dáta správcov,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie  ŠÚ SR.

Mestá a obce budú mať špecialistov

Poverené osoby zastupujúce konkrétnu samosprávu sa museli pred vstupom do systému sčítania zaškoliť a získať osvedčenie. Situácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 prinútila ŠÚ SR k rýchlemu prechodu na e-learningovú platformu tak, aby nebol ohrozený termín začiatku sčítania domov a bytov. „Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky museli vo veľmi rýchlom čase pretvoriť systém školení na dištančnú formu. Systém sa stal funkčným v krátkom čase a poverené osoby sa mohli zoznamovať s technikou sčítania v bezpečí domova,“  vysvetlila Ľudmila Ivančíková.

V nasledujúcich týždňoch budú v spomínanom systéme pribúdať dáta z celého Slovenska, až do 12. februára 2021, kedy by malo byť sčítanie domov a bytov po 255 dňoch dokončené a nadviaže naň sčítanie obyvateľov.

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, 

alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu

obvodového plášťa, strechy a okien.

Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.

Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn, kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme byty bez kúpeľne či splachovacieho WC.

Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom

víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021):

1. fáza projektu: Sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021

2. fáza projektu: Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

 

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk.

 

Tlačová správa Trenčianskeho samosprávneho kraja z 19.10.2020 k sšítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa Trenčianskeho samosprávneho kraja z 3.8.2020 k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Tlačová správa Trenčianskeho samosprávneho kraja zo 16.9.2020 k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov