Úroveň vytriedenia odpadu

ROK 2023

 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

Obec Nimnica, starosta obce, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2023, ktorý predstavuje  26,30 %.

Vzorec podielu vytriedenosti komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe č. 2 zákona č.329/2018 Z.z.

Výpočet poplatku na rok 2024

Výpočet poplatku na rok 2024 - množstvá vytriedeného odpadu v roku 2023

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2024.

 

 

ROK 2022

 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

Obec Nimnica, starosta obce, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2022, ktorý predstavuje  22,35 %.

Vzorec podielu vytriedenosti komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe č. 2 zákona č.329/2018 Z.z.

Výpočet poplatk na rok 2023 - množstvá vytriedeného odpadu v roku 2022 (352.46 kB)

Výpočet poplatku na rok 2023 (248.57 kB)

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2023.

 

 

 

ROK 2021

 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

Obec Nimnica, starosta obce, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2021, ktorý predstavuje  35,88 %.

Vzorec podielu vytriedenosti komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe č. 2 zákona č.329/2018 Z.z.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 (355.56 kB)

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2022.

 

 

 

ROK 2020

 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

Obec Nimnica, starosta obce, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2020, ktorý predstavuje  10,00 %.

Vzorec podielu vytriedenosti komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe č. 2 zákona č.329/2018 Z.z.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 (708.98 kB)

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2021.

 

 

ROK 2019

 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

Obec Nimnica, starosta obce, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2019, ktorý predstavuje  13,19 %.

Vzorec podielu vytriedenosti komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe č. 2 zákona č.329/2018 Z.z. (viď priložený súbor).

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2020.

 

 

 

 

ROK 2018

Do portfólia spoločnosti ENVI-PAK,a.s. patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku (vrátane Nimnice). Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera. 

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.  

 

 

Obec Okres

Vyťažiteľnosť

(kg/obyvateľ)

Efektivita

(g/l)

Poradie
Nimnica Púchov 16,40 61,95 416

 

 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov

Obec Nimnica, starosta obce, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2018, ktorý predstavuje  10,65 %.

Vzorec podielu vytriedenosti komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe č. 2 zákona č.329/2018 Z.z. (viď priložený súbor).

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci Nimnica a hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci Nimnica za rok 2018.

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019.