Stavba

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 29. 5. 2024

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Návrh na zmenu v užívaní stavby

Návrh na zmenu v užívaní stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43,5 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžinierske siete

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžinierske siete.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 50,5 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63,5 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie posúdenie zámeru stavby

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie posúdenie zámeru stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť pre obvodný pozemkový úrad

Žiadosť pre obvodný pozemkový úrad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa) a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa) a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení stavebného a územného konania pre účely vyňatia z PPF (27.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení stavebného a územného konania pre účely vyňatia z PPF (27.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu (34.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu (34.5 kB).dot
Typ súboru: DOT dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu MZZ ovzdušia (39.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu MZZ ovzdušia (39.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 29. 5. 2024

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby (47.5 kB)

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby (47.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

Vyhlásenie stavebného dozora (14.57 kB)

Vyhlásenie stavebného dozora (14.57 kB).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,57 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 29. 5. 2024

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie (46.5 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie (46.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (36 kB)

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (36 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 29. 5. 2024

Zápis o skúške vodotesnosti žumpy (14.51 kB)

Zápis o skúške vodotesnosti žumpy (14.51 kB).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,51 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (42.5 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (42.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (42.5 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (42.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii (34 kB)

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii (34 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF (35.5 kB)

Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF (35.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (12.85 kB)

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (12.85 kB).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,85 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o určenie súpisného čísla (41 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla (41 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024