Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR dňa 29. februára 2020

 

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov okrskových volebných komisií

a 

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

je možné doručiť v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu:

 

Obecný úrad Nimnica

č. 115

020 71 Nimnica

 

alebo elektronicky na mailovú adresu :

obec@nimnica.eu

 

Poučenie o spôsobe hlasovania - voľba poštou

Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený

Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do NR SR