Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY Slovenskej republiky

dňa 30. septembra 2023

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

a

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

je možné doručiť v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Nimnica

č. 115

020 71 Nimnica

 

 

alebo elektronicky na mailovú adresu :

obec@nimnica.eu

 

V Nimnici, dňa 24.7.2023

Miroslav Pojezdal
starosta obce

 

 

 

 

 

Určenie zamestnancov zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR dňa 30.9.2023

Starosta obce Nimnica, Miroslav Pojezdal, na základe harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb           do NR SR dňa 30.9.2023

určuje:

Ing. Katarínu Repkovú

Irenu Gunišovú

 

ako zamestnancov zodpovedných  za organizačnú a technickú prípravu týchto volieb v obci Nimnica.

V Nimnici, dňa 28.6.2023

Miroslav Pojezdal
starosta obce

 

 

 

 

 

 

Menovanie zapisovateľa vo voľbách do NR SR 30.9.2023

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR

vyhlásených na deň 30. septembra 2023

Irena Gunišová

 

Telefónne číslo:   042/4632 937,   0903 482 963

e-mail:                    obec@nimnica.eu

adresa:                   Obecný úrad Nimnica, Nimnica 115, 020 71  Nimnica

                                     

V Nimnici, dňa 28.6.2023

Miroslav Pojezdal
starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie okrsku a určenie miestnosti na hlasovanie vo voľbách

do NR SR 30.9.2023

Obec Nimnica podľa § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v zmysle z rozhodnutia predsedu NR SR č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do NR SR zo dňa 8.6.2023

 

utvorila jeden volebný okrsok a určila miestnosť na hlasovanie vo voľbách do NR SR, ktorá bude

v Kultúrnom dome Nimnica, Nimnica 118, 020 71

 

 

Právo voliť a právo byť volený (224.01 kB)

 

 

 

Informácie k voľbám do NR SR sú uverejnené na webovom sídle

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-nrsr