Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Ďalšie informácie k voľbám TU: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22