Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Obec Nimnica uverejňuje podľa § 173 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorčích predpisov zoznam kandidátov

 

kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva (503.84 kB)

kandidáti na starostu obce (426.09 kB)

 

 

 

Volebná komisia Trenčianskeho  samosprávneho kraja  zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Trenčianskeho  samosprávneho kraja:

 

kandidáti na poslancov do zastupiteľstva TSK (211.07 kB)

kandidáti na predsedu TSK (133.36 kB)