Voľby do Europarlamentu

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie  a 

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

je možné doručiť v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu:

 

Obecný úrad Nimnica

Nimnica č. 115, 020 71

alebo elektronicky na mailovú adresu: obec@nimnica.eu

 

 

 

 

 

Vytvorenie okrsku a určenie miestnosti na hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu

8. júna 2024

Obec Nimnica podľa § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v zmysle z rozhodnutia predsedu NR SR č. 12/2024 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zo dňa 9.2.2024

utvorila jeden volebný okrsok a určila miestnosť na hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorá bude v Kultúrnom dome Nimnica, Nimnica 118, 020 71

 

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 

Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


https://www.minv.sk/?volby-ep

Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený

Information for the voter EN