Voľby prezidenta SR

ZÁPISNICA

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

vo voľbách prezidenta SR

 

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR - 2. kolo

 

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR - 1 . kolo

 

 

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
23. marca 2024

 

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

 

 

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov

menujem  za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR vyhlásených na deň 23.3.2024

Ing. Katarína Repková

 

Telefónne číslo:          +421 42/4632 937,   +421 903 482 963

e-mail:                           obec@nimnica.eu

adresa:                          Obecný úrad Nimnica,

                                        Nimnica 115,

                                        020 71  Nimnica

V Nimnici, dňa 29.1.2024

 

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie a  žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23.3.2024

je možné doručiť v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu:

 

Obecný úrad Nimnica

Nimnica č. 115, 020 71

alebo elektronicky na mailovú adresu: obec@nimnica.eu

 

 

 

Určenie zamestnancov zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 23.3.2024

 

Starosta obce Nimnica, Miroslav Pojezdal, na základe harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2024

určuje:

Ing. Katarínu Repkovú

Irenu Gunišovú

ako zamestnancov zodpovedných  za organizačnú a technickú prípravu týchto volieb v obci Nimnica.

 

Vytvorenie okrsku a určenie miestnosti na hlasovanie vo voľbách prezidenta SR 23.3.2024

Obec Nimnica podľa § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v zmysle z rozhodnutia predsedu NR SR     č. 1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta SR zo dňa 8.1.2024 utvorila jeden volebný okrsok a určila miestnosť na hlasovanie vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktorá bude v Kultúrnom dome Nimnica, Nimnica 118, 020 71

 

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky z 08. januára 2024

voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024 od 7:00 h do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

 

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr