Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.07.2016

Zmluva o dielo na externý projektový manažment

03/2016

Neuvedené

Ing. Zuzana Žideková

Obec Nimnica

28.06.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

317/2016

150,00 EUR

Zlatko Novosád a Kristína Novosádová

Obec Nimnica

28.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2016

1 094,94 EUR

MESTO Púchov

Obec Nimnica

24.06.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

316/2016

1 000,00 EUR

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

24.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2016

104,28 EUR

Sports & Training Centre, s.r.o.

Obec Nimnica

23.06.2016

Zmluva o dielo časť 2.

11/2016

Neuvedené

Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

Obec Nimnica

23.06.2016

Zmluva o dielo časť 1.

11/2016

Neuvedené

Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

Obec Nimnica

23.06.2016

Zmluva o dielo

Č3

Neuvedené

ASFA -KDK

Obec Nimnica

20.06.2016

Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu

ZBA 12032015234

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

13.06.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

315/2017

1 000,00 EUR

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

30.03.2016

Zmluva v zmysle autorského zákona

1611321

Neuvedené

Slovgram

Obec Nimnica

29.01.2016

Návrh poistnej zmluvy

12016

596,71 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Nimnica

29.01.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

2016

12 000,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

21.01.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

2016

6 000,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

18.01.2016

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

11/16/SPPD/CEZ

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Nimnica

22.12.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu

597/2015

5 352,00 EUR

Ing. arch. Čierniková Marta

Obec Nimnica

18.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZBA12032015234

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

2124/2015/D

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Zmluva o termínovanom úvere

1444/2015/UZ

248 171,73 EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

1/2015

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

15.12.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu

2015

2 675,00 EUR

Ing. Martin Sandanus

Obec Nimnica

10.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2015

1 816,50 EUR

MESTO Púchov

Obec Nimnica

12.11.2015

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0216/43

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Nimnica

27.10.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

1/2015

13 700,00 EUR

JMB Technics, s.r.o.

Obec Nimnica

21.10.2015

Mandátna zmluva

1/2015

1 680,00 EUR

Ing. Marta Slámková

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: