Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2016

Zmluva o dielo

Č3

Neuvedené

ASFA -KDK

Obec Nimnica

20.06.2016

Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu

ZBA 12032015234

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

13.06.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

315/2017

1 000,00 EUR

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

30.03.2016

Zmluva v zmysle autorského zákona

1611321

Neuvedené

Slovgram

Obec Nimnica

29.01.2016

Návrh poistnej zmluvy

12016

596,71 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Nimnica

29.01.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

2016

12 000,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

21.01.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

2016

6 000,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

18.01.2016

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

11/16/SPPD/CEZ

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Nimnica

22.12.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu

597/2015

5 352,00 EUR

Ing. arch. Čierniková Marta

Obec Nimnica

18.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZBA12032015234

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

2124/2015/D

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Zmluva o termínovanom úvere

1444/2015/UZ

248 171,73 EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

1/2015

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

15.12.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu

2015

2 675,00 EUR

Ing. Martin Sandanus

Obec Nimnica

10.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2015

1 816,50 EUR

MESTO Púchov

Obec Nimnica

12.11.2015

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0216/43

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Nimnica

27.10.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

1/2015

13 700,00 EUR

JMB Technics, s.r.o.

Obec Nimnica

21.10.2015

Mandátna zmluva

1/2015

1 680,00 EUR

Ing. Marta Slámková

Obec Nimnica

05.10.2015

Dodatok k zmluve č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2015

1/2015

Neuvedené

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Obec Nimnica

01.10.2015

Zmluva o prenájme staveniska

1/2015

15 257,00 EUR

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Obec Nimnica

30.09.2015

Zmluva o dielo

2/2015

3 840,00 EUR

Mestský investorský útvar

Obec Nimnica

29.09.2015

Zmluva o dielo

1/2015

263 428,81 EUR

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Obec Nimnica

20.08.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena

2015

204,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik

Obec Nimnica

31.07.2015

Fa VII/2015

7/2015

Neuvedené

Obec Nimnica

Obec Nimnica

20.07.2015

Zmluva o dielo

1/2015

1 580,00 EUR

Ing. Zuzana Jurigová

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: