Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na

21/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

11.06.2021

Mandátna zmluva

20/2021

3 120,00 EUR Tritisícstodvadsať

Ing. Marta Slámková

Obec Nimnica

11.06.2021

Zmluva o dielo

19/2021

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto

Ing. arch. Zdena Brzá

Obec Nimnica

04.05.2021

Príloha č. 1

18/2021

Nula

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2021

700,00 EUR Sedemsto

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

16/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

15/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

09.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

14/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

12/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

24.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb

11/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

19.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

9/2021

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

12.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

7/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

25.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

19.02.2021

Zmluva o manažmente projektu

4/2021

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

3/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

08.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

21.12.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov

14/2020

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

21.12.2020

Zmluva na poskytnutie služieb č. 06/2020 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

13 2020

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

03.12.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 087-I-501-VB/2020

12/2020

Nula

Železnice SR

Obec Nimnica

03.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

11/2020

242,29 EUR Dvestoštyridsaťdva EUR 29/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: