Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.11.2022

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

28/2022

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

Nuaktiv s.r.o.

Obec Nimnica

15.11.2022

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

27/2022

Nula

Nuaktiv s.r.o.

Obec Nimnica

11.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

26/2022

1 339,03 EUR Jedentisíctristotridsaťdeväť EUR 3/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

03.10.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2022

30/2022

44 102,86 EUR Štyridsaťštyritisícstodva EUR 86/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

12.09.2022

Zmluva o dodávke hygienických produktov

25/2022

Neuvedené

PP-SOT s.r.o.

Obec Nimnica

08.09.2022

Zmluva o dielo

22/2022

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

08.09.2022

Zmluva o dielo

24/2022

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Petr Sovják, Valašský gajdoš

Obec Nimnica

02.09.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

23/2022

1 100,00 EUR Jedentisícsto

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

23.08.2022

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre škoslký rok 2022/2023

21/2022

Nula

LUNYS s.r.o.

Obec Nimnica

31.05.2022

Dodatok č. 1

20/2022

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty

19/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

18/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o bežnom účte

17/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o bežnom účte

16/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

11.05.2022

Zmluva o dielo

15/2022

140,00 EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

20.04.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2022

14/2022

32 120,74 EUR Tridsaťdvatisícjednostodvadsať EUR 74/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

20.04.2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

13/2022

Nula

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

18.03.2022

Kúpna zmluva

11/2022

Nula

LABAŠ s.r.o.

Obec Nimnica

16.03.2022

Mandátna zmluva č. 4/2022 na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

12/2022

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto EUR

PROFID s.r.o.

Obec Nimnica

15.03.2022

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo_II

10/2022

Nula

JMB Technics, s.r.o.

Obec Nimnica

04.03.2022

Dodatok č. 2 Poistenie majetku podnikateľských subjektov

9/2022

205,48 EUR Dvestopäť EUR 48/100

Union poisťovňa

Obec Nimnica

28.02.2022

Zmluva o dielo

8/2022

214 199,92 EUR Dvestoštrnásťtisícstodeväťdesiatdeväť EUR 92/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

21.02.2022

Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte

7/2022

Nula

Obec Lužná

Obec Nimnica

14.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

6/2022

Nula

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Nimnica

08.02.2022

Darovacia zmluva

5/2022

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: