Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

28/2021

67,08 EUR Šesťdesiatsedem EUR 8/100

Rehoľný školský úrad piaristov

Obec Nimnica

04.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

27/2021

1 475,76 EUR Jedentisícštyristosedemdesiatpäť EUR 76/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

22.10.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

26/2021

708,00 EUR Sedemstoosem EUR

Galileo Corporation

Obec Nimnica

22.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 004-I-501-VB/2020

25/2021

17,28 EUR Sedemnásť EUR 28/100

Železnice SR

Obec Nimnica

24.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

25/2021

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

TextilEco a.s.

Obec Nimnica

04.09.2021

Zmluva o dielo

24/2021

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

24.08.2021

Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov

23/2021

Nula

Silver Mine, s.r.o.

Obec Nimnica

03.08.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

30.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na

21/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

11.06.2021

Mandátna zmluva

20/2021

3 120,00 EUR Tritisícstodvadsať

Ing. Marta Slámková

Obec Nimnica

11.06.2021

Zmluva o dielo

19/2021

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto

Ing. arch. Zdena Brzá

Obec Nimnica

04.05.2021

Príloha č. 1

18/2021

Nula

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2021

700,00 EUR Sedemsto

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

16/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

15/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

09.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

14/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

12/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

24.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb

11/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

19.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

9/2021

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

12.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

7/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

25.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

19.02.2021

Zmluva o manažmente projektu

4/2021

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: