Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

45/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Emília Gáciková

Obec Nimnica

25.11.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

44/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Peter Korenačka

Obec Nimnica

25.11.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

43/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Jozef Kysel

Obec Nimnica

20.11.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

42/2019

21,54 EUR Dvadsaťjeden EUR 54/100 za kWh/mesačne

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

20.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

41/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

07.11.2019

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka v spojení s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s prijatým

40/2019

392,00 EUR Tristodeväťdesiatdva EUR

Ing. Miloš Pecho

Obec Nimnica

29.10.2019

Kúpna zmluva

39/2019

9,90 EUR Deväť EUR 90/100

Slovak Telekom a.s.

Obec Nimnica

25.10.2019

Výpoveď licenčnej zmluvy na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých

38/2019

Nula

Pavol Halanda

Obec Nimnica

16.10.2019

Výpoveď zmluvy o pripojení č. 3906/PP/2008

37/2019

Nula

SWAN a.s.

Obec Nimnica

15.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č . 9922970816 o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

36/2019

169,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväť EUR

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9923065310

35/2019

20,89 EUR Dvadsať EUR 89/100 / mesačne

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

34/2019

Nula

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

33/2019

Nula

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Darovacia zmluva č. 2765/2019 uzavretá podľa § 628 Zák. č. 40/1964 Obč. zákonníka v znení nesk. predpisov

32/2019

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Pierott, n.o.

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

30/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Blažej Briestenský (Bodiansky spevokol)

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

29/2019

260,00 EUR Dvestošesťdesiat EUR

Ján Kúdelčík (hudobná skupina Syntéza)

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

28/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Pavol Mešo (country duo BENCROFT)

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku

27/2019

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

Milan Hromada

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o zabezpečení ozvučenia uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

26/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

11.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

31/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

Obec Nimnica

CREDIT AUDIT, s.r.o.

23.09.2019

Zmluva o zabezpečení ozvučenia uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

24/2019

200,00 EUR Dvesto EUR

Obec Nimnica

Pavol Mareček

23.09.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

23/2019

250,00 EUR Dvestopäťdesiat EUR

Obec Nimnica

Lenka Jobusová

23.09.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

22/2019

80,00 EUR Osemdesiat EUR

Obec Nimnica

Jozef Pobočík st.

23.09.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

21/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Obec Nimnica

Filip Putala

18.09.2019

Kúpna zmluva

25/2019

344,00 EUR Tristoštyridsaťštyri EUR

Štefan Pecho

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: