Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

2/2019

Neuvedené

Marián Jurík

Obec Nimnica

09.01.2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

1/2019

Nula

Ján Vrábel

Obec Nimnica

10.12.2018

Kúpna zmluva

10/2018

333,72 EUR

Ing. Jana Maruškinová

Obec Nimnica

30.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č.9/2018

9/2018

962,86 EUR Deväťstošesťdesiatdva eur 86 centov

Považská vodárenská spoločnosť

Obec Nimnica

28.11.2018

Dodatok č.1k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130051

1

Neuvedené

Obec Nimnica

Pôdohospodárska platobná agentúra

14.11.2018

Povolenie na úhradu cien úverom poštovného

382/2018/PSE - OCRP

Neuvedené

Slovenská pošta a.s.

Obec Nimnica

29.10.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1782/2018/D

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

29.10.2018

Zmluva o termínovanom úvere

1210/2018/UZ

77 869,15 EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

25.10.2018

Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2018048-BOZP

60,00 EUR

Richard Marinič - BETES

Obec Nimnica

06.09.2018

Zmluva o bežnom účte

8/2018

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

10.08.2018

Zmluva

72018

1 000,00 EUR

Obec Nimnica

CREDIT AUDIT, s.r.o.

18.07.2018

Zmluva

9962018

636,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Nimnica

28.06.2018

Kúpna zmluva

6/2018

44,00 EUR

Helena Knociková

Obec Nimnica

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

5/2018

390,00 EUR

Aliis PU, n.o.

Obec Nimnica

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2018

185,16 EUR

Sports & Training Centre, s.r.o.

Obec Nimnica

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2018

1 049,24 EUR

MESTO Púchov

Obec Nimnica

23.04.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072TN130051

77 869,15 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Nimnica

20.03.2018

Darovacia zmluva

2/71/2018

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Nimnica

01.02.2018

Zmluva

11/2018

nula

IS - Industry Solutions

Obec Nimnica

23.01.2018

Licenčná zmluva

11/2018

250,00 EUR Dvestopäťdesiat EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Nimnica

01.01.2018

Zmluva č. 2018007-OPP na vykonávanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi

2/2018

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Richard Marinič - BETES

Obec Nimnica

31.12.2017

Zmluva na poskytnutie služieb

1/2018

Neuvedené

MEGAWASTE

Obec Nimnica

30.11.2017

Zmluva o dielo

5/2017

177 979,18 EUR

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

30.11.2017

Zmluva o dielo

4/2017

148 798,10 EUR

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

10.11.2017

Darovacia zmluva

2017

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: