Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.01.2016

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

11/16/SPPD/CEZ

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Nimnica

22.12.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu

597/2015

5 352,00 EUR

Ing. arch. Čierniková Marta

Obec Nimnica

18.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZBA12032015234

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

2124/2015/D

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Zmluva o termínovanom úvere

1444/2015/UZ

248 171,73 EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

16.12.2015

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

1/2015

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

15.12.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu

2015

2 675,00 EUR

Ing. Martin Sandanus

Obec Nimnica

10.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2015

1 816,50 EUR

MESTO Púchov

Obec Nimnica

12.11.2015

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0216/43

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Nimnica

27.10.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

1/2015

13 700,00 EUR

JMB Technics, s.r.o.

Obec Nimnica

21.10.2015

Mandátna zmluva

1/2015

1 680,00 EUR

Ing. Marta Slámková

Obec Nimnica

05.10.2015

Dodatok k zmluve č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2015

1/2015

Neuvedené

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Obec Nimnica

01.10.2015

Zmluva o prenájme staveniska

1/2015

15 257,00 EUR

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Obec Nimnica

30.09.2015

Zmluva o dielo

2/2015

3 840,00 EUR

Mestský investorský útvar

Obec Nimnica

29.09.2015

Zmluva o dielo

1/2015

263 428,81 EUR

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Obec Nimnica

20.08.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena

2015

204,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik

Obec Nimnica

31.07.2015

Fa VII/2015

7/2015

Neuvedené

Obec Nimnica

Obec Nimnica

20.07.2015

Zmluva o dielo

1/2015

1 580,00 EUR

Ing. Zuzana Jurigová

Obec Nimnica

23.06.2015

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0216/43

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Nimnica

15.06.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

250/2015

1 000,00 EUR

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

15.06.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

249/2015

1 000,00 EUR

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

27.05.2015

Rámcová zmluva o dielo

7/2015

Neuvedené

ASFA -KDK

Obec Nimnica

26.05.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0216/43

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Nimnica

03.02.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti

201524006

Neuvedené

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

17.12.2014

Darovacia zmluva

1/2014

300,00 EUR

Nadácia Matador

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: