Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.02.2020

Kúpna zmluva

3/2020

Nula

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo

Obec Nimnica

31.01.2020

Rámcová kúpna zmluva

1/2020

Nula

Hôrka s.r.o.

Obec Nimnica

23.12.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na

53/2019

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

23.12.2019

Zmluva na poskytnutie služieb č. 05/2019 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

52/2019

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

16.12.2019

Zmluva o zabezpečení ozvučenia uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

51/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

16.12.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

50/2019

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

Pavol Štefánik

Obec Nimnica

16.12.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

49/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Filip Putala

Obec Nimnica

16.12.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

48/2019

260,00 EUR Dvestošesťdesiat EUR

Jozef Ďuračka

Obec Nimnica

12.12.2019

Dohoda č. 19/11/012/15 uzatvorená podľa § 12 ods. 3, písm.b), resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

47/2019

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

12.12.2019

Dohoda č. 19/11/010/9 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

46/2019

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

25.11.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

45/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Emília Gáciková

Obec Nimnica

25.11.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

44/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Peter Korenačka

Obec Nimnica

25.11.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

43/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Jozef Kysel

Obec Nimnica

20.11.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

42/2019

21,54 EUR Dvadsaťjeden EUR 54/100 za kWh/mesačne

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

20.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

41/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

07.11.2019

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka v spojení s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s prijatým

40/2019

392,00 EUR Tristodeväťdesiatdva EUR

Ing. Miloš Pecho

Obec Nimnica

29.10.2019

Kúpna zmluva

39/2019

9,90 EUR Deväť EUR 90/100

Slovak Telekom a.s.

Obec Nimnica

25.10.2019

Výpoveď licenčnej zmluvy na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých

38/2019

Nula

Pavol Halanda

Obec Nimnica

16.10.2019

Výpoveď zmluvy o pripojení č. 3906/PP/2008

37/2019

Nula

SWAN a.s.

Obec Nimnica

15.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č . 9922970816 o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

36/2019

169,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväť EUR

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9923065310

35/2019

20,89 EUR Dvadsať EUR 89/100 / mesačne

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

34/2019

Nula

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

33/2019

Nula

Obec Nimnica

Slovak Telekom a.s.

15.10.2019

Darovacia zmluva č. 2765/2019 uzavretá podľa § 628 Zák. č. 40/1964 Obč. zákonníka v znení nesk. predpisov

32/2019

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Pierott, n.o.

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

30/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Blažej Briestenský (Bodiansky spevokol)

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: