Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom SO 01 (Bungalow 164), prístrešok na parkovanie so skladom SO 06 – novostavba“ na pozemkoch parc.č.KN C 755/149, 755/68 v kat. území Nimnica

Typ: ostatné
erb Obec Nimnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb., v znení platných predpisov v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a) ods. 4 citovaného zákona preskúmal žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní po posúdení predloženej žiadosti rozhodol:

 

Stavba:                    

„Rodinný dom SO 01 (Bungalow 164), prístrešok na parkovanie so skladom SO 06 – novostavba“  na pozemkoch 

parc.č.KN C 755/149, 755/68 v kat. území Nimnica

 

sa podľa § 39a) a § 66 stavebného zákona

                       

p o v o ľ u j e.

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA (477.35 kB)

Celková situácia stavby (378.34 kB)

 


Prílohy

Vytvorené: 15. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2022 11:27
Autor: Správce Webu