Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Púchov
Región Púchovský
Počet obyvateľov k 8.6.2021 727
Rozloha  735 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1408

 

Obec Nimnica

Nimnica je obec v okrese Púchov. V Nimnici sa nachádzajú najmladšie slovenské kúpele, sú situované nad vodnou nádržou Nosice, medzi Púchovom  a Považskou Bystricou. Kúpeľná lokalita pozostáva z liečebných domov rozmiestnených v kúpeľnom lesoparku. 

 Nimnica

 


 

Aktuality

02.12.2021

MIKULÁŠSKA NEDEĽA 5.12.2021 od 15:00 hodiny 1

MIKULÁŠSKA NEDEĽA 5.12.2021 od 15:00 hodiny

Pozývame Vás stráviť 2. adventnú nedeľu prechádzkou po našej obci. Aj Mikuláš sľúbil, že sa zastaví a všetkým dobrým deťom prinesie mikulášsky balíček.

Detail

22.11.2021

obr

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty

Kedy: 23.11.2021, v utorok Čas: od 7:00 do 12:00, resp. do ukončenia prác Miesto: cesta od Obecného úradu smerom na salaš

Detail

05.11.2021

obr.

MIKULÁŠ 2021

Napriek tomu, že všade okolo nás cítiť obavy z možného ochorenia, Mikuláš tento rok príde a poteší deti aj dospelých.

Detail

22.10.2021

obr

VÝZVA na vykonanie "Preventívnej celoplošnej deratizáciie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jesen 2021"

Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jeseň 2021, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica.

Detail

14.10.2021

obr

VÝZVA na zaplatenie hrobových miest

Obec Nimnica, ako správca miestneho cintorína v Nimnici,vyzýva všetkých občanov,ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Nimnici.

Detail

08.10.2021

obr

OZNAM evanjelického farského úradu v Púchove

Evanjelický farský úrad v Púchove oznamuje svojim veriacim, že v nedeľu, 10. októbra 2021 o 14:30 hod. sa uskutočnia Služby Božie v kultúrnom dome v Nimnici.

Detail

08.10.2021

Obnovený chodník do kúpeľov

Obnovený chodník do kúpeľov

Dnes bola ukončená obnova chodníka (parc. KN C č. 731/2) cez les od Západného portálu tunela Diel po miestnu časť obce Nimnica-Kúpele.

Detail

16.09.2021

plagát

UZÁVIERKA CESTY Medzinárodné cyklistické preteky "OKOLO SLOVENSKA"

V čase od 15.-19.9.2021 sa koná 65. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov ????‍♂️ OKOLO SLOVENSKA. Hviezdou pretekov bude Peter Sagan.

Detail

14.09.2021

plagát

POZVÁNKA na Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose MX OPEN 2021

Cross team Púchov a agentúra Sport tour Púchov pozýva všetkých priaznivcov motocyklového športu na medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose MX Open 2021, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. septembra 2021 v motokrosovom areáli vo Sverepci.

Detail

07.09.2021

POŠKODENÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA VRCHU "DIEL"

POŠKODENÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA VRCHU "DIEL"

Pred rokom na vrchu DIEL v našej obci vyrástla vďaka Ondrejovi Melichovi a Miroslavovi Mončekovi nová oddychová zóna.

Detail

07.09.2021

obr

Pohyb po novej komunikácii na bývalom železničnom telese

Vážení občania, venujte prosím pozornosť oznamu Združenia Nimnica, zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s., ako zhotoviteľa novej cestnej komunikácie na bývalom železničnom telese medzi mestskou časťou Nosice a mestskou časťou Dolný Milochov.

Detail

25.08.2021

obr

OZNAM spoločnosti Anpek Optix s.r.o.

Oznamujeme Vám, že v pondelok, 30.8.2021, v čase od 14:00 hod. do 14:45 hod. v priestoroch Domu kultúry v Nimnici očná optika ANPEK z Banskej Bystrice uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma.

Detail

24.08.2021

obr

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci

Vážení obyvatelia, v týchto dňoch zavádzame triedenie kuchynského odpadu v našej obci, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie tohoto odpadu predĺžená do júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021.

Detail

24.08.2021

plagát

POZVÁNKA Poďakovanie za úrodu

Spevácka skupina Nimničanka a Obec Nimnica vás pozývajú na kultúrne podujatie "Poďakovanie za úrodu", ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2021 od 14:00 hod. v Nimnici pred kostolom.

Detail

18.08.2021

obr

VÝKUP PAPIERA DŇA 26.8.2021

Dňa 26.8.2021 sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Miesto: pod lipkou - pri kostole Čas: od 17:20 do 17:30

Detail

18.08.2021

oznam

ROZVOZ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV

Predaj pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, každú stredu od 15:20 pri kostole,priamo z pekárenského auta

Detail

12.08.2021

obr

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 13.8.2021, v piatok od 7:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spol. Stredoslovenská distribučná,a.s.

Detail

11.08.2021

AMO

OZNAM o mimoriadnych veterinárnych opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných

Mimoriadne veterinárne opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných vydané hlavným veterinárnym lekárom profesorom MVDr. Bírešom, v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných .

Detail

10.08.2021

logo

OZNAM spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

V najbližších dňoch budú v našej obci realizovať návštevy odberných miest spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky

Detail

09.08.2021

erb

OZNAM o konaní zasadnutia OZ dňa 11.8.2021

Starosta obce zvoláva v stredu 11. augusta 2021 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OÚ Nimnica za prísnych epidemiologických opatrení

Detail

03.08.2021

obr

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 2.8.2021 12:00 hod.

Detail

03.08.2021

obr

POZVÁNKA na turistiku

Štart: 6.8.2021 Čas: 15:15 hod. Miesto: Terchová, miestna časť Štefanová Cieľ: Nimnica Dĺžka trasy: 82,9 km Odhadovaný čas pochodu: 24 hodín

Detail

03.08.2021

plag

POZVÁNKA od Obce Lednica

Obec Lednica, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a FSk Ledničanka vás pozývajú v sobotu 14. augusta 2021 o 17.00 hodine do amfiteátra pod hradom v Lednici na folklórne popoludnie TO LEDNICKÉ POLE.

Detail

14.07.2021

obr

UPOZORNENIE Nakladanie s odpadovými vodami zhromažďovanými v žumpe

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo „Plán hlavných a legislatívnych úloh odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov Trenčianskeho kraja na rok 2021.

Detail

09.07.2021

Beseda o včelách

Pozvánka

Beseda o včelách

Detail

09.07.2021

Uzatvorený od 7.7.2021

Oznam

Uzatvorenie mostu pre verejnosť

Detail

07.07.2021

plagát

POZVÁNKA na kultúrne podujatie 11.7.2021

28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Detail

06.07.2021

ujo

POZVÁNKA na kultúrne podujatie 17.7.2021

FSk Nimničanka organizuje 6. ročník podujatia "Stretnutie heligonkárov"

Detail

28.06.2021

logo

VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky, š.p. vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Detail

25.06.2021

erb

ZMENA V HARMONOGRAME VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vážení občania, informujeme vás, že počas nadchádzajúcich sviatkov dôjde ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu.

Detail

23.06.2021

obr

25. FOLKLÓRNA LYSÁ

Obec Lysá pod Makytou a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú v nedeľu 27. júna 2021 o 15.00 hodine do amfiteátra v Lysej pod Makytou na podujatie 25. FOLKLÓRNA LYSÁ.

Detail

21.06.2021

obr

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 21.6.2021, 12:00 do odvolania

Detail

11.06.2021

oznam

Posledný víkend asistovaného sčítania

Asistované sčítanie obyvateľstva potrvá už len do nedele 13. 6. 2021.

Detail

08.06.2021

obr

OZNAM o konaní zasadnutia OZ dňa 10.6.2021

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 10. júna 2021 o 18:30 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Nimnica za prísnych epidemiologických opatrení

Detail

01.06.2021

img

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu: Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Na základe žiadosti Okresného úradu Trenčín informujeme občanov, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“ si môžete preštudovať na stránke:

Detail

01.06.2021

obr

ZISŤOVANIE ZÁUJMU OBČANOV O OČKOVANIE

Obec Nimnica na podnet Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zisťuje záujem o očkovanie u občanov, ktorí doteraz nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a majú záujem byť zaočkovaní.

Detail

19.05.2021

info

UKONČENIE TESTOVANIA V OBCI

Vážení občania, po dôkladnom zvážení vám s ľútosťou oznamujem, že obec Nimnica sa rozhodla ďalej nepokračovať v testovaní

Detail

18.05.2021

obr

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Vzhľadom na to, že v našej obci sa nachádzajú neudržiavané a zaburinené pozemky, Obec Nimnica upozorňuje vlastníkov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch.

Detail

12.05.2021

erb

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2021

Obec Nimnica vyberá od pondelka 17. mája do 28. mája 2021 daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

Detail

30.04.2021

obr

OZNAM: Hroby bez nájomnej zmluvy

Žiadame pozostalých, ktorí nemajú do dnešného dňa uzatvorené nájomné zmluvy a zároveň neuhradený poplatok, aby sa dostavili na Obecný úrad Nimnica v úradných dňoch na spísanie nájomných zmlúv.

Detail

29.04.2021

leták

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OD 3.5.2021 do 13.6.2021

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania obec po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR.

Detail

27.04.2021

info

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 1.5.2021

UPOZORŇUJEME NA ZMENU ČASU, len do 13:00 hod.!! Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica Dátum: Sobota, 1.5.2021 Čas: od 08:00 do 13:00 hod., bez prestávky Posledný ster v daný deň o 12:45 hod. K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu

Detail

27.04.2021

obr

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍČKOV dňa 28.4.2021

Predaj sa uskutoční Dňa: 28.apríla, streda Čas: 12:00 Miesto: pri lipke

Detail

20.04.2021

oznam

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 24.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica Dátum: Sobota, 24.4.2021 Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod. Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod. K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu

Detail

15.04.2021

obr

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍČKOV

Predaj sa uskutoční Dňa: 16.apríla, piatok Čas: 14:30 Miesto: pri lipke

Detail

13.04.2021

info

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 17.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica Dátum: Sobota, 17.4.2021 Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod. Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod. K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu

Detail

07.04.2021

oznam

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 10.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica Dátum: Sobota, 10.4.2021 Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod. Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod. K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu

Detail

29.03.2021

info

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 3.4.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica Dátum: Sobota, 3.4.2021 Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod. Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod. K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu

Detail

22.03.2021

obr

INFORMÁCIA K TESTOVANIU AG. TESTAMI V OBCI NIMNICA DŇA 27.3.2021

Odberné miesto: Kultúrny dom Nimnica Dátum: Sobota, 27.3.2021 Čas: od 08:00 do 11:45 hod., od 13:00 do 16:45 hod. Prestávka: od 12:00 do 13:00 hod. K dispozícii bude tel. číslo ☎️ 0903 482 963, kde si môžete overiť čakaciu dobu

Detail

18.03.2021

obr

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Územie okresov Považská Bystrica a Púchov vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia všetkým občanom. Sú zdrojom cennej suroviny – dreva, zlepšujú životné prostredie, výdatnosť vodných zdrojov, poskytujú miesto pre oddych, zotavenie a v neposlednom rade majú aj značné materiálne hodnoty.

Detail

 

 

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií