Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Púchov
Región Púchovský
Počet obyvateľov k 1.1.2022 734
Rozloha  735 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1408

 

Obec Nimnica

Nimnica je obec v okrese Púchov. V Nimnici sa nachádzajú najmladšie slovenské kúpele, sú situované nad vodnou nádržou Nosice, medzi Púchovom  a Považskou Bystricou. Kúpeľná lokalita pozostáva z liečebných domov rozmiestnených v kúpeľnom lesoparku. 

 Nimnica

Aktuality

17.05.2022

erb

POZVÁNKA Svätá omša

Obecný úrad Mojtín Vás srdečne pozýva na Svätú omšu, ktorá sa uskutoční dňa 29.mája 2022 (nedeľa) o 14:30 hod v kaplnke Panny Márie v Hluchej doline.

Detail

17.05.2022

pla

NAJ BUDKA SLOVENSKA

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Detail

12.05.2022

erb

POZVÁNKA na hodovú slávnostnú svätú omšu 15.5.2022

V nedeľu 15.5.2022 ste srdečne vítaní na slávnostnej svätej omši, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Nimnici zasväteného Panne Márii Fatimskej. Program je uvedený na plagátiku.

Detail

12.05.2022

erb

POZVÁNKA na otvorenie letnej turistickej sezóny

Obec Mojtín srdečne pozýva na V. ročník Otvorenia letnej turistickej sezóny rok 2022, ktorý sa uskutočni dňa 28.5. 2022 ( v sobotu) o 11:00 hod pri Jazierku lásky v Mojtíne.

Detail

09.05.2022

erb

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2022

Obec Nimnica vyberá od pondelka 16. mája do 27. mája 2022 daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

Detail

19.04.2022

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍKOV dňa 13.4.2022  1

ZVOLANIE ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV

PZ HRADISKO PÚCHOV zvoláva dňa: 10. mája 2022 zhromaždenie vlastníkov pozemkov začlenených do poľovného revíru Čas: 10:00 Miesto: Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, Trenčianske Teplice

Detail

12.04.2022

erb

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.4.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 13.4.2022 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici.

Detail

25.03.2022

Začala sa rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu v Nimnici

Začala sa rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu v Nimnici

V novembri 2021 na základe iniciatívy a žiadosti starostu obce, Ladislava Ďurečka, získala obec dotáciu na projekt „Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“ z Environmentálneho fondu vo výške 193.620,00 €.

Detail

22.03.2022

obr

VÝZVA na vykonanie "Preventívnej celoplošnej deratizáciie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jar 2022"

Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jar 2022, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica.

Detail

22.03.2022

obr

OREZ PRESAHUJÚCICH DREVÍN

Spoločnosť MEGAWASTE Slovakia s.r.o., ktorá vyváža komunálny odpad, prosí občanov našej obce a majiteľov nehnuteľností o spoluprácu pri vývoze komunálnych odpadov.

Detail

21.03.2022

obr

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍKOV dňa 22.3.2022

Predaj sa uskutoční Dňa: 22. marca 2022, utorok Čas: 14:30 Miesto: pri lipke

Detail

21.03.2022

pozv

POZVÁNKA: Otvorenie turistickej sezóny 2022

Klub slovenských turistov Púchov a Mesto púchov Vás pozývajú na "Otvorenie turistickej sezóny 2022" SOBOTA, 26.3.2022

Detail

17.03.2022

obr

OZNAM o znovuotvorení obchodu COOP

COOP Jednota Čadca, s.d. oznamuje svojim zákazníkom, že prevádzková jednotka COOP Jednoty Čadca v obci Nimnica bude od soboty, 19. marca 2022,od 6:30 hod. znovu otvorená.

Detail

16.03.2022

obr

POZVÁNKA: Jarný rez ovocných drevín s prof. Ing. Hričovským

Vážení spoluobčania, s blížiacim sa príchodom jari p. Jozef Mikušík, predseda záhradkár. zväzu v Brvništi, organizuje názornú ukážku strihania ovocných drevín v sade p.Žilovca v Prosnom za prítomnosti p. prof. Ing. Ivana Hričovského a p. Juraja Korčeka, tajomníka Slovenského zväzu záhradkárov.

Detail

11.03.2022

ss

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 7.4.2022 od 7:30 do 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

07.03.2022

erb

PONUKA PRÁCE - Opatrovateľ/ka v domácnosti

Obec Nimnica prijme do pracovného pomeru opatrovateľa, resp. opatrovateľku do domácnosti občana s nástupom od apríla 2022 alebo podľa dohody. Úväzok 6 hodín, od 8:00 do 14:00 hod.

Detail

03.03.2022

leták

VÝKUP PAPIERA 10.3.2022

Dňa 10.3.2022, vo štvrtok, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Miesto: pod lipkou - pri kostole Čas: od 17:25 do 17:35

Detail

02.03.2022

obr

OZNAM o zatvorení obchodu COOP

COOP Jednota Čadca, s.d. oznamuje svojim zákazníkom, že prevádzková jednotka COOP Jednoty Čadca v obci Nimnica bude od 7. marca 2022 z dôvodu modernizácie zatvorená. Predpokladané otvorenie je 19. marca 2022 od 6:30 hod.

Detail

23.02.2022

erb

Miera separácie v obci Nimnica za rok 2021

Obec Nimnica, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2021

Detail

21.02.2022

obr

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vlastníci poľovných pozemkov zvolávajú zhromaždenie vlastníkov začlenených do Poľovného revíru "Holíš Nimnica" na deň 3.3.2022 od 10:00 hod. v Dome kultúry v Nimnici.

Detail

16.02.2022

erb

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 18.2.2022 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici.

Detail

14.02.2022

obr

POZVÁNKA na fašiangový sprievod obcou 19.2.2022

FsK Nimničanka a Obec Nimnica Vás srdečne pozývajú na fašiangový sprievod obcou: Kedy: 19.2.2022, od 10:00 hod. Kde: od Kultúrneho domu v Nimnici

Detail

26.01.2022

obr

VRÁTENIE KNÍH do obecnej knižnice

Prosíme návštevníkov obecnej knižnice, aby odovzdali všetky požičané knihy na Obecný úrad v Nimnici, a to počas úradných hodín, každý deň okrem štvrtka v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Detail

26.01.2022

erb

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov

MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona o energetike oznamuje nutnosť' výrubu ochranného pásma vedenia NN CAPEX 14605 Nimnica Salaše.

Detail

13.01.2022

erb

Povinnosť daňovníka do 31.1.2022

OBEC NIMNICA AKO SPRÁVCA DANE Z NEHNUTEĽNOSTI, OZNAMUJE DAŇOVNÍKOM, ŽE DO 31.01.2022 TREBA NAHLÁSIŤ ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ /predaj – kúpa bytu, domu, chaty, pozemku, dedenie, kolaudácia domu/, ak u nich nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím.

Detail

13.01.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Opätovné prerokovanie návrhu "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Nimnica"

Obec Nimnica oznamuje, že dňom 13.1.2022 začína opätovné prerokovanie návrhu "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Nimnica".

Detail

27.12.2021

erb

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2021

Starosta obce zvoláva v stredu 29. decembra 2021 o 16,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici.

Detail

21.12.2021

erb

Úradné hodiny obecného úradu počas vianočných sviatkov 2021

Vážení občania, oznamujeme vám, že Obecný úrad v Nimnici bude v období vianočných sviatkov počas pracovných dní otvorený nasledovne:

Detail

15.12.2021

obr

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2022

V roku 2022 nedochádza ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu. Všetky vývozy počas roka budú v intervale každých 14 dní, teda každý druhý pondelok.

Detail

08.12.2021

obr

VÝKUP PAPIERA 13.12.2021

Dňa 13.12.2021, v pondelok, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Miesto: pod lipkou - pri kostole Čas: od 17:20 do 17:30

Detail

02.12.2021

MIKULÁŠSKA NEDEĽA 5.12.2021 od 15:00 hodiny 1

MIKULÁŠSKA NEDEĽA 5.12.2021 od 15:00 hodiny

Pozývame Vás stráviť 2. adventnú nedeľu prechádzkou po našej obci. Aj Mikuláš sľúbil, že sa zastaví a všetkým dobrým deťom prinesie mikulášsky balíček.

Detail

22.11.2021

obr

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty

Kedy: 23.11.2021, v utorok Čas: od 7:00 do 12:00, resp. do ukončenia prác Miesto: cesta od Obecného úradu smerom na salaš

Detail

05.11.2021

obr.

MIKULÁŠ 2021

Napriek tomu, že všade okolo nás cítiť obavy z možného ochorenia, Mikuláš tento rok príde a poteší deti aj dospelých.

Detail

22.10.2021

obr

VÝZVA na vykonanie "Preventívnej celoplošnej deratizáciie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jesen 2021"

Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jeseň 2021, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica.

Detail

14.10.2021

obr

VÝZVA na zaplatenie hrobových miest

Obec Nimnica, ako správca miestneho cintorína v Nimnici,vyzýva všetkých občanov,ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Nimnici.

Detail

08.10.2021

obr

OZNAM evanjelického farského úradu v Púchove

Evanjelický farský úrad v Púchove oznamuje svojim veriacim, že v nedeľu, 10. októbra 2021 o 14:30 hod. sa uskutočnia Služby Božie v kultúrnom dome v Nimnici.

Detail

08.10.2021

Obnovený chodník do kúpeľov

Obnovený chodník do kúpeľov

Dnes bola ukončená obnova chodníka (parc. KN C č. 731/2) cez les od Západného portálu tunela Diel po miestnu časť obce Nimnica-Kúpele.

Detail

16.09.2021

plagát

UZÁVIERKA CESTY Medzinárodné cyklistické preteky "OKOLO SLOVENSKA"

V čase od 15.-19.9.2021 sa koná 65. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov ????‍♂️ OKOLO SLOVENSKA. Hviezdou pretekov bude Peter Sagan.

Detail

14.09.2021

plagát

POZVÁNKA na Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose MX OPEN 2021

Cross team Púchov a agentúra Sport tour Púchov pozýva všetkých priaznivcov motocyklového športu na medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose MX Open 2021, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. septembra 2021 v motokrosovom areáli vo Sverepci.

Detail

07.09.2021

POŠKODENÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA VRCHU "DIEL"

POŠKODENÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA VRCHU "DIEL"

Pred rokom na vrchu DIEL v našej obci vyrástla vďaka Ondrejovi Melichovi a Miroslavovi Mončekovi nová oddychová zóna.

Detail

07.09.2021

obr

Pohyb po novej komunikácii na bývalom železničnom telese

Vážení občania, venujte prosím pozornosť oznamu Združenia Nimnica, zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s., ako zhotoviteľa novej cestnej komunikácie na bývalom železničnom telese medzi mestskou časťou Nosice a mestskou časťou Dolný Milochov.

Detail

25.08.2021

obr

OZNAM spoločnosti Anpek Optix s.r.o.

Oznamujeme Vám, že v pondelok, 30.8.2021, v čase od 14:00 hod. do 14:45 hod. v priestoroch Domu kultúry v Nimnici očná optika ANPEK z Banskej Bystrice uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma.

Detail

24.08.2021

obr

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci

Vážení obyvatelia, v týchto dňoch zavádzame triedenie kuchynského odpadu v našej obci, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie tohoto odpadu predĺžená do júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021.

Detail

24.08.2021

plagát

POZVÁNKA Poďakovanie za úrodu

Spevácka skupina Nimničanka a Obec Nimnica vás pozývajú na kultúrne podujatie "Poďakovanie za úrodu", ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2021 od 14:00 hod. v Nimnici pred kostolom.

Detail

18.08.2021

obr

VÝKUP PAPIERA DŇA 26.8.2021

Dňa 26.8.2021 sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Miesto: pod lipkou - pri kostole Čas: od 17:20 do 17:30

Detail

18.08.2021

oznam

ROZVOZ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV

Predaj pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, každú stredu od 15:20 pri kostole,priamo z pekárenského auta

Detail

12.08.2021

obr

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 13.8.2021, v piatok od 7:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spol. Stredoslovenská distribučná,a.s.

Detail

11.08.2021

AMO

OZNAM o mimoriadnych veterinárnych opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných

Mimoriadne veterinárne opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných vydané hlavným veterinárnym lekárom profesorom MVDr. Bírešom, v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných .

Detail

10.08.2021

logo

OZNAM spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

V najbližších dňoch budú v našej obci realizovať návštevy odberných miest spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky

Detail

09.08.2021

erb

OZNAM o konaní zasadnutia OZ dňa 11.8.2021

Starosta obce zvoláva v stredu 11. augusta 2021 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OÚ Nimnica za prísnych epidemiologických opatrení

Detail

 

 

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií