Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Typ: ostatné
obrVzhľadom na to, že v našej obci sa nachádzajú neudržiavané a zaburinené pozemky, Obec Nimnica upozorňuje vlastníkov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch.

 

Zároveň dochádza  k šíreniu semien alergénov, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a k šíreniu inváznych rastlín, ktoré následne zaburiňujú aj okolité udržiavané pozemky. Taktiež na  zaburinených  pozemkoch dochádza k väčšiemu výskytu a množeniu rôznych škodcov.

Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci

vyzývame

vlastníkov pozemkov k odstráneniu nežiaduceho stavu. Vlastník pozemku, bez ohľadu na to, či pozemok je, alebo nie je oplotený, je povinný ho udržiavať v nezaburinenom stave pravidelným kosením a odstraňovaním náletových drevín počas celého vegetačného obdobia.

V zmysle zákona  č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov:

  • podľa § 3 ods. l písm. b) ukladá  sa vlastníkom, nájomcom a užívateľom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch počas celého vegetačného obdobia,
  • podľa  § 25 a  § 26 tohto zákona,  vlastník porušením tejto povinnosti dopúšťa priestupku, príp. správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta až do 330 € a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi pokuta od 166 € do 33000 € za  každý hektár poľnohospodárskej pôdy, na ktorom sa dopúšťa tohto správneho deliktu.

Nedodržiavaním týchto povinností dochádza k porušeniu zákona tak, ako je vyššie uvedené, na základe čoho môže byť uložená  sankcia.

Zároveň vlastníkov pozemkov upozorňujeme, že pokiaľ bude vykonanou kontrolou zistené, že sa v obci naďalej nachádzajú zaburinené a neudržiavané pozemky, podá Obec Nimnica podnet na Okresný úrad Považská Bystrica, Lesný a pozemkový odbor,  na začatie priestupkového konania v tejto veci.

Neudržiavané a zaburinené pozemky nie sú  dobrou vizitkou pre vlastníka pozemku a ani pre obec.

 

Ladislav Ďureček

starosta obce


Vytvorené: 18. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2021 14:17
Autor: Správce Webu