Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

ZBERNÝ DVOR Nimnica - ZÁKAZ UKLADANIA ODPADU

Typ: ostatné
erb Vážení občania,
v týchto dňoch pripravujeme ročný harmonogram zvozu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu.

Preto Vás žiadame, aby ste takýto odpad už nevyvážali k zbernému dvoru pri obchode. Poverený pracovník Obecného úradu v Nimnici bude tento odpad zvážať z celej obce podľa pripravovaného časového harmonogramu.

Upozorňujeme, že priestor pred zberným dvorom je monitorovaný kamerovým systémom.

 

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
 

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.


Prosíme Vás, aby  ste rešpektovali uvedené pokyny.
Touto akciou obec Nimnica v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.

Veríme, že túto možnosť využijete a prispejete spoločným úsilím k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Obec Vám ďakuje za spoluprácu.

 

oznam


Vytvorené: 13. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2023 11:54
Autor: Správce Webu