Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

"SETKÁNÍ - STRETNUTIE VALACHŮ BEZ HRANIC"

Celkové náklady: 23.458,80 €
Výška príspevku EFRR: 16.392,93 €
Konečný užívateľ: Obec Lužná
Hlavný cezhraničný partner: Obec Nimnica
Doba realizácie: 1.6.2022 – 31.3.2023
celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Nimnica

Kód projektu: 072TN130051
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Doba realizácie: 9/2018 – 10/2018
Miesto realizácie: Nimnica
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nimnica, Nimnica 115, 020 71
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Výška NFP: 77 869,15 EU celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Nimnica

Číslo dokumentu: KaHR-22VS-1001/0216/43
Partner: Ministerstvo hospodárstva SR
IČO partnera: 00 686 832
Vložený: 2016/06/20 00:00
Suma: 182 054.56 celý text

ostatné | 20. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Program rozvoja obce Nimnica do roku 2023

Program rozvoja obce Nimnica do roku 2023 je strednodobý plánovací dokument, spracovaný v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja 531/2001 Z.z.(aktualizovaný ďalej v zmysle 539/2008 a následne 309/2014). celý text

ostatné | 30. 12. 2015 | Autor: Správce Webu