Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.9.2019

 

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť MEGAWASTE Slovakia spol. s r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Nimnica každý druhý pondelok v čase od 06.00 hodiny ráno do 12.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 042/4632 937.

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022 sa oproti roku 2021 zvýšili.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2021:

Obec ustanovuje sadzbu poplatku za KO 0,0882 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 30,00 EUR ročne pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07.2022.

 

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora:

 
   
   

 

Harmonogram vývozu plastov na rok 2022

12.01.2022 13.07.2022
09.02.2022 10.08.2022
09.03.2022 13.09.2022
13.04.2022 12.10.2022
11.05.2022 09.11.2022
08.06.2022 14.12.2022

 

Patria sem:

  • čisté a stlačené PET fľaše od nápojov
  • plastové obaly od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, nápní do ostrekovačov, neznečistené obaly a výrobky z plastu
  • LE - LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie, mikroténové vrecká)

Nepatria sem:

  • obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a znečistené obaly a výrobky z plastu

 

 

 

Harmonogram vývozu skla na rok 2022

14.01.2022 07.09.2022
07.02.2022 11.11.2022
11.03.2022  
06.04.2022  
11.05.2022  
15.07.2022  

 

Patria sem:

  • sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:

  • drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovované sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly

 

 

 

Harmonogram vývozu papiera na rok 2022

07.01.2022 07.07.2022
03.02.2022 04.08.2022
03.03.2022 08.09.2022
07.04.2022 06.10.2022
05.05.2022 10.11.2022
02.06.2022 08.12.2022

 

Patria sem:

  • noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, kancelársky papier, plagáty, pohľadnice

Nepatria sem:

  • plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z masla a pod.