Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.9.2019

 

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť MEGAWASTE Slovakia spol. s r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Nimnica každý druhý pondelok v čase od 06.00 hodiny ráno do 12.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 042/4632 937.

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2021 sa oproti roku 2020 nezvýšili.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2021:

Obec ustanovuje sadzbu poplatku za KO 0,0685 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 25,00 EUR ročne pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

Poplatok je potrebné uhradiť do 30.06.2021.

 

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora:

 
   
   

 

Harmonogram vývozu plastov na rok 2021

13.01.2021 14.07.2021
10.02.2021 11.08.2021
10.03.2021 16.09.2021
14.04.2021 13.10.2021
12.05.2021 10.11.2021
09.06.2021 08.12.2021

 

Patria sem:

  • čisté a stlačené PET fľaše od nápojov
  • plastové obaly od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, nápní do ostrekovačov, neznečistené obaly a výrobky z plastu
  • LE - LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie, mikroténové vrecká)

Nepatria sem:

  • obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a znečistené obaly a výrobky z plastu

 

 

 

Harmonogram vývozu skla na rok 2021

15.01.2021 15.07.2021
08.02.2021 12.08.2021
11.03.2021 07.09.2021
16.04.2021 05.10.2021
13.05.2021 12.11.2021
17.06.2021  

 

Patria sem:

  • sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:

  • drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovované sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly