Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.9.2019

 

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť MEGAWASTE Slovakia spol. s r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Nimnica každý druhý štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 12.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 042/4632 937.

Poplatky na vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 sa oproti roku 2018 nezvýšili.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2019:

poplatok je potrebné uhradiť do 30.06.2019.

 

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora:

 
   
   

 

Harmonogram vývozu plastov na rok 2020 - v stredy

15.01.2020 08.07.2020
12.02.2020 12.08.2020
11.03.2020 09.09.2020
08.04.2020 14.10.2020
13.05.2020 11.11.2020
10.06.2020 09.12.2020

 

Patria sem:

  • čisté a stlačené PET fľaše od nápojov
  • plastové obaly od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, nápní do ostrekovačov, neznečistené obaly a výrobky z plastu
  • LE - LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie, mikroténové vrecká)

Nepatria sem:

  • obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a znečistené obaly a výrobky z plastu

 

 

 

Harmonogram vývozu skla na rok 2020

13.01.2020 02.07.2020
04.02.2020 07.08.2020
03.03.2020 03.09.2020
06.04.2020 01.10.2020
07.05.2020 08.12.2020 
02.06.2020  

 

Patria sem:

  • sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:

  • drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovované sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly