Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica na roky 2020 - 2023 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.9.2019

 

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť MEGAWASTE Slovakia spol. s r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Nimnica každý druhý pondelok v čase od 06.00 hodiny ráno do 12.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 042/4632 937.

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2023 sa oproti roku 2022 zvýšili.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023:

Obec ustanovuje sadzbu poplatku za KO 0,1000 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 36,50 EUR ročne pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07.2023.

 

Harmonogram vývozu plastov na rok 2023

11.01.2023 12.07.2023
08.02.2023 09.08.2023
08.03.2023 13.09.2023
12.04.2023 11.10.2023
10.05.2023 08.11.2023
14.06.2023 13.12.2023

 

Patria sem:

  • čisté a stlačené PET fľaše od nápojov
  • plastové obaly od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, nápní do ostrekovačov, neznečistené obaly a výrobky z plastu
  • LE - LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie, mikroténové vrecká)

Nepatria sem:

  • obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a znečistené obaly a výrobky z plastu

 

 

 

Harmonogram vývozu skla na rok 2023

20.01.2023 25.07.2023
17.02.2023 22.08.2023
 -  -
19.04.2023 20.10.2023
24.05.2023 28.11.2023
 -  -

 

Patria sem:

  • sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:

  • drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovované sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly

 

 

 

Harmonogram vývozu papiera na rok 2023

04.01.2023 13.07.2023
09.02.2023 10.08.2023
09.03.2023 07.09.2023
13.04.2023 05.10.2023
11.05.2023 09.11.2023
08.06.2023 07.12.2023

 

Patria sem:

  • noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, kancelársky papier, plagáty, pohľadnice

Nepatria sem:

  • plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z masla a pod.