Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť MEGAWASTE Slovakia spol. s r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Nimnica každý druhý pondelok v čase od 06.00 hodiny ráno do 12.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň.

Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 042/4632 937.

 

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2024 sa oproti roku 2023 zvýšili.

 

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2024:

Obec ustanovuje sadzbu poplatku za KO 0,1096 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 40,11 EUR ročne pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07.2024.

 

Harmonogram zvozu triedeného odpadu obecným traktorom:

 

Harmonogram zvozu triedeného odpadu

Odpad môžete vyložiť v piatok ráno v deň zvozu pred bránu svojho domu a pracovníci obecného úradu ho prídu odviezť.

 

Vykladajte LEN určené druhy odpadu!

NEMIEŠAJTE JEDNOTLIVÉ DRUHY ODPADU DO JEDNÉHO VRECA

BAĽTE VŠETKO ZVLÁŠŤ

KOMUNÁLNY ODPAD NEZVÁŽAME

 

 

 

Harmonogram vývozu plastov, kovov, tetrapakov na rok 2024 - vývoz smetných nádob

05.01.2024 01.07.2024
05.02.2024 01.08.2024
04.03.2024 02.09.2024
03.04.2024 01.10.2024
06.05.2024 04.11.2024
03.06.2024 02.12.2024

 

Patria sem:

 • čisté a stlačené nezálohované PET fľaše od nápojov
 • plastové tašky a vrecká
 • plastové obaly od kozmetiky, drogérie a potravín
 • prázdne nápojové kartóny (od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. kompozitné obaly, resp. VKM)
 • plechovky od nápojov (nezálohované), konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery od kompótov, kovové súdky

NEZABUDNITE STLAČIŤ!!!

Nepatria sem:

 • znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok, guma, kabelky, znečistené fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), bazény, molitan, hadice, plexisklo, autoplasty, žalúzie, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami

 

 

Harmonogram vývozu skla na rok 2024 - vývoz smetných nádob

10.01.2024 10.07.2024
 - 01.08.2024
 06.03.2024  -
04.04.2024 02.10.2024
 - 06.11.2024
 05.06.2024  -

 

Patria sem:

 • sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:

 • drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovované sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly

 

 

 

Harmonogram vývozu papiera na rok 2024 - vývoz smetných nádob

10.01.2024 10.07.2024
07.02.2024 07.08.2024
06.03.2024 11.09.2024
10.04.2024 09.10.2024
15.05.2024 13.11.2024
12.06.2024 11.12.2024

 

Patria sem:

 • noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, kancelársky papier, plagáty, pohľadnice, zošity, obálky, ...

Nepatria sem:

 • plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z masla a pod.