Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

 

Cenník poplatkov za poskytovanie služieb občanom obce Nimnica, platný od 1.6.2020

 

p.č.

Druh prenájmu alebo služby

Cena za službu

 

1.

Vyhlásenie v obecnom rozhlase

 

 • Jedno vyhlásenie oznamu občana (strata niečoho, jubileum)

2,00

 • Vyhlásenie smútočného oznamu

bezplatne

 • Jedno vyhlásenie oznamu podnikateľského subjektu (komerčný oznam)

3,00

2.

Poplatok za prenájom nebyt. priestorov vo vlastníctve obce na podnikanie

 

 • Pre fyzické osoby, živnostníkov

20,00 / m2 / rok

 • Pre firmy a organizácie

20,00 / m2 / rok

 • Prenájom trhového miesta v obci (pod Lipkou)

2,00 / 1 hod.

3.

Prenájom viacúčelového multifunkčného ihriska

 

 • Žiaci ZŠ (do 15rokov) a deti MŠ, školské akcie, akcie organizované obcou

bezplatne

 • Občania od 16 s trvalým pobytom v obci

2,00 / 1 hod.

 • Občania s trvalým pobytom mimo územia obce

5,00 / 1 hod.

 • Celodenný prenájom multifunkčného ihriska – občan s trvalým pobytom na území obce

20,00

 • Celodenný prenájom multifunkčného ihriska- občan s trvalým pobytom mimo územia obce

100,00

4.

Prenájom kultúrneho domu

 

 

 • Pohrebná hostina

30,00

 

 • Smútočné spievanie

10,00

 

 • Svadba, krst, rodinná oslava, jubileum, stretávka, promócia občana s trvalým pobytom na území obce

100,00

 

 • Svadba, krst, rodinná oslava, jubileum, stretávka, promócia občana s trvalým pobytom mimo územia obce

150,00

 

 • Tanečná zábava, spoločenská akcia, ples, diskotéka usporiadaná podnikateľským subjektom

200,00

 

 • Prezentácia tovarov a služieb, predaj tovaru, predvolebný míting + spotreba energií

10,00 / 1 hod.

 

 • Schôdze organizácií pôsobiacich na území obce, školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky, záujmová činnosť občanov obce, akcie organizované obcou, verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva a komisií, nácvik folklórnej skupiny

Bezplatne

 

 • Podujatia organizované cirkvou

bezplatne

 

 • Upratovanie kultúrneho domu po akcii – poumývanie použitého inventáru a podlahy (ak priestor po ukončení nebude uprataný)

15,00

 

5.

Zapožičanie kuchynského riadu, príborov, obrusov, stolov, stoličiek, altánkov

 

 

 

 • Stôl zapožičaný domov

1,00 / 1 ks / 1deň

 

 

 • Stolička zapožičaná domov

0,50 / 1 ks / 1deň

 

 

 • Pivársky set zapožičaný domov

5,00 / 1 ks / 1deň

 

 

 • Riad zapožičaný domov (taniere, poháre, misy)

0,05 / 1 ks / 1 deň

 

 

 • Sada príboru

0,05 /1 sada /1 deň

 

 

 • Obrus zapožičaný domov + vyčistenie

1,00 / 1 ks / 1 deň

 

 

 • Vyčistenie obrusov

0,50 / 1 ks

 

 

 • Altánok zapožičaný domov

5,00 / 1 ks / 1 deň

 

6.

Kopírovanie a skenovanie papierov, posielanie e-mailov, telefonovanie, predaj poštových obálok

 

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A4 – jednostranne, čierno-biela tlač

0,10

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A4 – jednostranne, farebná tlač

0,15

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A4 – obojstranne, čierno-bielo

0,15

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A4 – obojstranne, farebná tlač

0,20

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A3 – jednostranne, čierno-biela tlač

0,20

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A3 – jednostranne, farebná tlač

0,30

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A3 – obojstranne, čierno-bielo

0,30

 

 

 • Kopírovanie, tlač formát A3 – obojstranne, farebná tlač

0,40

 

 

 • Skenovanie a zaslanie e-mailu

1,00

 

 

 • Telefonovanie – v rámci SR do 5 min / 1 hovor

1,00

 

 

 • Telefonovanie – mimo SR do 5 min / 1 hovor

5,00

 

 

 • Prepis textu, vyhotovenie žiadosti, splnomocnení, a pod.

1,00 / 1 strana

 

 

 • Obálka, formát C6

0,10

 

 

 • Obálka, formát C5

0,15

 

 

 • Obálka, formát A4

0,20

 

7.

Prenájom strojov a náradia pre občanov obce (krovinorez, motorová píla, vysávač lístia)

 

 

 

 • Krovinorez, motorová píla

5,00 / 1 deň

 

 

 • Vysávač lístia

3,00 / 1 deň

 

8.

Predaj KUKA nádoby na odpad

 

 

 

 • KUKA nádoba na odpad kovová, 110 L, 1 mm plech - výmena starej (poškodenej) za novú skôr ako po 10 rokoch
 • KUKA nádoba na odpad kovová, 110 L, 1 mm plech - novoprisťahovaní
 • KUKA nádoba na odpad kovová, 110 L, 1 mm plech - výmena starej (poškodenej) za novú po 10 rokoch

34,08/ 1 ks

0,00 / 1 ks

20,00 / 1 ks

 

9.

Vydanie potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych poplatkov

 

 

 

 • Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť – napr.o zaplatení poplatkov v obci, o pohrebe, ....

3,00

 

 

 • Zviazanie zmluvy

0,50 / 1 ks

 

10.

Zverejnenie reklamy, inzercie, na webovom sídle obce

 

 

 

 • Komerčná inzercia (právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia)

2,00 / mesačne

 

 

 • Občianska inzercia, oznámenie o kultúrnych a športových podujatiach

zdarma