Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

24.11.2022

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Rudolf Chorvát,  trvale bytom Obec Nimnica, 

že dňa 24.11.2022  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky: úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel.dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 24.11.2022

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené: 24.11.2022           Zvesené:

 

 

 

 

31.12.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Marián Pilár,  trvale bytom Obec Nimnica, 

že dňa 31.12.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky:

úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel.dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 31.12.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené: 31.12.2021           Zvesené:

 

 

 

 

8.10.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Rudolf Chorvát,  trvale bytom Obec Nimnica, 

že dňa 8.10.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky: úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel.dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 8.10.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené: 8.10.2021           Zvesené:

 

 

 

 

17.6.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Marián Pilár,  trvale bytom obec Nimnica, 

že dňa 17.6.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky: úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel.dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 17.6.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené: 17.6.2021           Zvesené:

 

 

 

 

24.5.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Rudolf Chorvát,  trvale bytom Obec Nimnica, 

že dňa 24.5.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky: úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel.dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 24.5.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené: 24.5.2021           Zvesené:

 

 

 

 

26.4.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Marián Pilár,  trvale bytom obec Nimnica, 

že dňa 6.4.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky: úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel.dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 26.04.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené: 26.4.2021           Zvesené:

 

 

 

 

8.4.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Marián Pilár,  trvale bytom obec Nimnica, 

že dňa 8.4.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručená listová zásielka.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedenú listovú zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel. dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 08.04.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené 8.4.2021         Zvesené :

 

 

 

 

6.4.2021

Obec Nimnica týmto

o z n a m u j e

Marián Pilár,  trvale bytom obec Nimnica, 

že dňa 6.4.2021  Vám bolo na Obec Nimnica doručené oznámenie o uložení zásielky - úradná zásielka/do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uvedené oznámenie vyzdvihnúť na Obecnom úrade v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín po tel dohode 042/4632 937.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

V Nimnici, 06.04.2021

                                                                                                                     Ladislav Ďureček                                                                                                                                                  starosta obce

 

Vybavuje : K. Repková

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Nimnica v termíne

Vyvesené 6.4.2021         Zvesené :