Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
výber daní a poplatkov

Obec  Nimnica  vyberá  od  pondelka 

1.  do 12. júna 2020 

daň z nehnuteľností, daň za psa a  poplatok za vývoz

a uloženie komunálneho odpadu.

 

Sadzba  poplatku   pre  pravidelný  vývoz KO  je   0,0685 € za osobu  a kalendárny deň,  čo  je               25,00 €      za osobu/rok

 

 Na zmiernenie tvrdosti zákona obec ustanovuje :

 

1./     zníženie poplatku na 0,2 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo sú 5,00 € za osobu/rok  pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, v mieste výkonu svojej práce alebo štúdia na škole a túto skutočnosť doloží potvrdením od zamestnávateľa, potvrdenia od ubytovne, internátu alebo čestným vyhlásením,

 

2./     zníženie poplatku na 0,4 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo je 10,00 € za osobu/rok  pre poplatníka, ktorý vlastní, je oprávnený užívať alebo užíva pozemok v zastavanom území obce, neobývaný dom, rekreačný, záhradný domček, chatu, záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast      na iný účel ako na podnikanie,

 

3./     zníženie poplatku na 0,7 násobok sadzby podľa ods. 1/ písm. a/ čo je 17,50 € za osobu/rok  pre poplatníka, ktorý má nad 75 rokov, samostatne žijúceho dôchodcu a občana s preukazom ZŤP,

 

 

Poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu je možné zaplatiť v dvoch splátkach, 2. splátka je splatná do 31.10. 2020

 

     Sadzba dane za psa je :

5,00 €   za  psa a  kalendárny  rok (osamelo žijúca osoba nad 75 rokov je od dane oslobodená)

 

V týchto dňoch si môžu občania prevziať rozhodnutie o daniach a poplatkoch na OcÚ v Nimnici                                 alebo požiadať o zaslanie e-mailom  a uhradiť bezhotovostne na účet obce.                        Vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre.

Taktiež je potrebné použiť dezinfekciu na ruky.

Vstupujte prosím po jednom


Vytvorené: 28. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2020 10:28
Autor: Správce Webu