Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Detail zmluvyč.: 40/2019
 • Názov
  Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka v spojení s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s prijatým
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  40/2019
 • Predmet zmluvy
  Prevod vlastníckych práv k pozemkom na kupujúceho, a to nasledovne: 1. parcela registra „C“, parc. č. 208/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva č. 2, pre katastrálne územie Nimnica, Obec Nimnica, Okres Púchov 2. parcela registra „C“, parc. č. 708/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 863, pre katastrálne územie Nimnica, Obec Nimnica, Okres Púchov
 • Cena
  392,00 EUR Tristodeväťdesiatdva EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  6.11.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  6.11.2019
 • Dátum zverejnenia
  7.11.2019
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Nimnica
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Miloš Pecho
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Nimnica 370, 020 71 Nimnica
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ladislav Ďureček
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka