Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

14/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

12/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

24.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb

11/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

19.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

9/2021

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

12.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

7/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

25.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

19.02.2021

Zmluva o manažmente projektu

4/2021

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Nimnica

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

3/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

08.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

21.12.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov

14/2020

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

21.12.2020

Zmluva na poskytnutie služieb č. 06/2020 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

13 2020

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

03.12.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 087-I-501-VB/2020

12/2020

Nula

Železnice SR

Obec Nimnica

03.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

11/2020

242,29 EUR Dvestoštyridsaťdva EUR 29/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

10/2020

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

03.11.2020

Dohoda č. 20/11/012/31

9/2020

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

03.11.2020

Dohoda č. 20/11/010/22

8/2020

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

22.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1210/2018/UZ

7/2020

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

14.09.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

6/2020

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

31.08.2020

Kúpna zmluva

5/2020

nula

COOP Jednota Čadca

Obec Nimnica

06.04.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí

4/2020

390,00 EUR Tristodeväťdesiat EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: