Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

1/2022

7,20 EUR Sedem EUR 20/100

DOXX - Stravné lístky s.r.o.

Obec Nimnica

29.12.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 1471/2021/UZ

31/2021

70 000,00 EUR Sedemdesiattisíc EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

22.12.2021

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

34/2021

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

22.12.2021

Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom

33/2021

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

21.12.2021

Z M L U V A č. E2331 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

32/2021

193 620,00 EUR Jednostodeväťdesiattritisícšesťstodvadsať EUR

Environmentálny fond

Obec Nimnica

21.12.2021

Zmluva na poskytnutie služieb

30/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

07.12.2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

29/2021

Nula

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

04.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

28/2021

67,08 EUR Šesťdesiatsedem EUR 8/100

Rehoľný školský úrad piaristov

Obec Nimnica

04.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

27/2021

1 475,76 EUR Jedentisícštyristosedemdesiatpäť EUR 76/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

22.10.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

26/2021

708,00 EUR Sedemstoosem EUR

Galileo Corporation

Obec Nimnica

22.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 004-I-501-VB/2020

25/2021

17,28 EUR Sedemnásť EUR 28/100

Železnice SR

Obec Nimnica

24.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

25/2021

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

TextilEco a.s.

Obec Nimnica

04.09.2021

Zmluva o dielo

24/2021

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

24.08.2021

Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov

23/2021

Nula

Silver Mine, s.r.o.

Obec Nimnica

03.08.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc

CREDIT AUDIT, s.r.o.

Obec Nimnica

30.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na

21/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

11.06.2021

Mandátna zmluva

20/2021

3 120,00 EUR Tritisícstodvadsať

Ing. Marta Slámková

Obec Nimnica

11.06.2021

Zmluva o dielo

19/2021

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto

Ing. arch. Zdena Brzá

Obec Nimnica

04.05.2021

Príloha č. 1

18/2021

Nula

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nimnica

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2021

700,00 EUR Sedemsto

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

16/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

15/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

09.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

14/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2021

910,00 EUR Deväťstodesať

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

12/2021

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: