Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.05.2022

Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty

19/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

18/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o bežnom účte

17/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

27.05.2022

Zmluva o bežnom účte

16/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

11.05.2022

Zmluva o dielo

15/2022

140,00 EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

20.04.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2022

14/2022

32 120,74 EUR Tridsaťdvatisícjednostodvadsať EUR 74/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

20.04.2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

13/2022

Nula

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Nimnica

18.03.2022

Kúpna zmluva

11/2022

Nula

LABAŠ s.r.o.

Obec Nimnica

16.03.2022

Mandátna zmluva č. 4/2022 na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

12/2022

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto EUR

PROFID s.r.o.

Obec Nimnica

15.03.2022

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo_II

10/2022

Nula

JMB Technics, s.r.o.

Obec Nimnica

04.03.2022

Dodatok č. 2 Poistenie majetku podnikateľských subjektov

9/2022

205,48 EUR Dvestopäť EUR 48/100

Union poisťovňa

Obec Nimnica

28.02.2022

Zmluva o dielo

8/2022

214 199,92 EUR Dvestoštrnásťtisícstodeväťdesiatdeväť EUR 92/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

21.02.2022

Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte

7/2022

Nula

Obec Lužná

Obec Nimnica

14.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

6/2022

Nula

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Nimnica

08.02.2022

Darovacia zmluva

5/2022

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

13.01.2022

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo

4/2022

nula

Ing. arch. Zdena Brzá

Obec Nimnica

13.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

3/2022

Nula

Slovak Telekom a.s.

Obec Nimnica

13.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9932627335

2/2022

Nula

Slovak Telekom a.s.

Obec Nimnica

05.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

1/2022

7,20 EUR Sedem EUR 20/100

DOXX - Stravné lístky s.r.o.

Obec Nimnica

29.12.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 1471/2021/UZ

31/2021

70 000,00 EUR Sedemdesiattisíc EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

22.12.2021

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

34/2021

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

22.12.2021

Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom

33/2021

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

21.12.2021

Z M L U V A č. E2331 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

32/2021

193 620,00 EUR Jednostodeväťdesiattritisícšesťstodvadsať EUR

Environmentálny fond

Obec Nimnica

21.12.2021

Zmluva na poskytnutie služieb

30/2021

Nula

MEGAWASTE Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

07.12.2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

29/2021

Nula

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: