História a symboly obce

História obce

Na území dnešnej obce Nimnice bolo sídlisko z doby laténskej a púchovskej kultúry z doby rímskej. Obec sa spomína v roku 1408 ako Nywnycze, v roku 1469 ako Newnicze, v roku 1598 ako Nywnicza, v roku 1773 ako Okrut Nemnica, v roku 1808 ako Nimnica, v roku 1920 ako Nimnica, maďarsky Nimnic, Nemőc. Patrila panstvu Lednica, časť zemanom.

 

ERB obce Nimnica

Prvý odtlačok pečatidla sa našiel na listine z r. 1841. Jeho nálezca J. Fojtík na ňom videl malého Ježiška pri obilí so svätožiarou okolo hlavy a s kosákom v ruke. Kruhopis obsahuje nápis: * PECET OBCY NIMNITCKEY 1841. Tento odtlačok sa našiel aj na dokumentoch z rokov 1867 a 1871. Cirkevný motív nemožno spájať s kostolom v obci, keďže v čase vzniku žiadny neexistoval.

Podľa J. Nováka súvisí motív erbu s obcou Lednica a rovnomenným panstvom, ktorého obec bola súčasťou. Bolo totiž bežnou praxou, že si obce privlastňovali motív erbu svojho zemepána. Je možné s takmer určitosťou tvrdiť, že tvorca pečate resp. erbu nepochopil znak obce na staršom pečatidle, ktoré sa však ešte nenašlo. Očakáva sa objav motívu ženy s vencom na hlave, z ktorého kovorytec spravil v r. 1841 svätožiaru.

Pri tvorbe nového erbu v r. 1998 jeho tvorci vychádzali zo spôsobu obživy pôvodného obyvateľstva obce Nimnica. Preto navrhli erb s motívom ženy s vencom na hlave, ktorá v pravej pozdvihnutej ruke drží kosák. Stojí na pažiti s tromi klasmi po pravej strane a tromi steblami trávy po ľavej strane. Pri tvorbe súčasného erbu jeho autori prihliadali k tomu, že rovnako sa dnes volajú kúpele. Z toho dôvodu uplatnili namiesto pažite tri zvlnené pruhy, ktoré symbolizujú vodu. Erb má modrý štít s tromi striebornými brvnami a rovnako strieborno je odetá žena s červeným vencom na hlave. Kosák je tiež strieborný, jeho rukoväť je zlatá. Klasy a tráva sú zlaté.

        Erb obce                                                    Pečať obce

 

VLAJKA obce Nimnica.


Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, červeného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

 

vlajka