Rodičovské združenie pri MŠ Nimnica

  V MŠ je založené Rodičovské združenie, ktoré je od roku 1997 ako právny subjekt, občianske združenie.   Štatutárnym zástupcom RZ je jeho predsedseda, zákonný zástupca dieťaťa MŠ, zvolený ostatnými zákonnými zástupcami detí, navštevujúcich MŠ. 

Názov: SRRZ - RZ pri Materskej škole                                                                                                        Sídlo a adresa: Nimnica 114, 020 71 Nimnica                                                                                            IČO:   173196170615   

Týmto sa naša MŠ zaradila aj v tomto roku medzi príjemcov " 2% z daní "              

 

  • v roku 2019 sme získali z 2% daní spolu 669,48€                                                                               za tieto financie, ktoré putujú na účet RZ, sa zakúpili edukačné pomôcky, posteľnú bielizeň, uteráčiky, deti boli na koncoročnom výlete v ZOO Lešná v ČR (časť hradili rodičia, časť bola uhradená z účtu), zaplatil sa poplatok do SRRZ v Poprade. divadelné predstavenie v MŠ...financie, ktoré sa nevyčerpajú, zostávajú na účte a používajú sa pre potreby MŠ, potreby detí.

Týmto chceme poďakovať všetkým darcom a poprosiť, aby sa rozhodli aj v tomto roku práve pre našu MŠ. ĎAKUJEME!

AKTUÁLNE TLAČIVO SI MôŽETE STIAHNUŤ V ZLOŽKE: INFORMÁCIE - aktuálne tlačivá