Územný plán

VZN č. 2/2022 O záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIMNICA zo dňa 18.7.2022, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2017 zo dňa 27.10.2017 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NIMNICA Typ: PDF dokument, Velkosť: 411.83 kB

 

Upravený a doplnený návrh "Zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica", predložený na opätovné prerokovanie

Vložený:  2022/01/13

 

Oznámenie o začatí prerokovania - opätovné prerokovanie (252.37 kB)

Oznámenie o začatí prerokovania - opätovné prerokovanie - verejná vyhláška (193.73 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - textová časť (785.73 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - širšie vzťahy (2.49 MB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - urbanizmus (3.42 MB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - doprava (4.64 MB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - siete (4.24 MB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - záber pôdy (8.52 MB)

 

 

Návrh zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica

Vložený:  2020/06/04

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - text

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - doprava A

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - doprava B

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - doprava legenda

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - siete A

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - siete B

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - siete legenda

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - širšie vzťahy

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - urbanizmus A

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - urbanizmus B

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - urbanizmus legenda

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - záber pôdy A

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - záber pôdy B

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce (ÚPN-O) Nimnica - návrh - záber pôdy legenda

Oznámenie o strategickom dokumente

 

 

Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN -O) Nimnica

Číslo dokumentu:        22/2017

Vložený:                       2017/01/13 00:00
 

Územný plán obce - návrh - text

Územný plán obce - návrh - urbanizmus

Územný plán obce - návrh - širšie vzťahy

Územný plán obce - návrh - doprava

Územný plán obce - návrh - ochrana prírody

Územný plán obce - návrh - záber pôdy

Územný plán - návrh - siete

Nimnica-zadanie-vv.doc

IMG-3.pdf

Nimnica - mapa- návrh

 

 

ÚPN Obec Nimnica - text

VZN ÚPN Obec Nimnica

Mapa - širšie vzťahy

Mapa - urbanizmus

Mapa - doprava

Mapa - siete

Mapa - záber pôdy

Mapa - ochrana prírody

 

územný plán