Oznamy MŠ

Zápis detí do MŠ Nimnica

Zápis nových detí do našej MŠ pre školský rok 2024/2025 – žiadosť si môžete vyzdvihnúť:

 • Kedy : 6.5.2024 od 12.00 do 13.00 hod.
 •              9.5.2024 od 15.00 do 16.00 hod.
 • Kde :   v kancelárii riaditeľky MŠ

 

K vypísanej žiadosti je potrebné priložiť:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, pričom potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov (§ 144a školského zákona)

 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ -  do MŠ sa prijíma:

 • prednostne dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré k 31. 8. 2024 vrátane dovŕši päť rokov veku  (povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, a podľa spádovej školy, ak sa rodič nerozhodne inak)
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.8. príslušnéhokalendárneho roku
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu MŠ

 

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ najneskôr do 30. 5. 2024. Po zaevidovaní žiadostí a ich sumarizácii po ukončení termínu doručenia rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi.

Vlasta Riečičiarová – riaditeľka MŠ

Zápis detí do MŠ Nimnica

Zápis nových detí do našej MŠ pre školský rok 2023/2024 – žiadosť si môžete vyzdvihnúť:

 • Kedy : 10. 05. 2023 od 12.00 do 13.00 hod.
 •             17. 05. 2023 od 15.00 do 16.00 hod.
 • Kde :   v kancelárii riaditeľky MŠ

 

K vypísanej žiadosti je potrebné priložiť:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, pričom potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov (§ 144a školského zákona)

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ -  do MŠ sa prijíma:

prednostne dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré k 31. 8. 2023 vrátane dovŕši päť rokov veku  (povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, a podľa spádovej školy, ak sa rodič nerozhodne inak)

 • dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov do 31.8.2023 a RMŠ  rozhodla o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa, ktoré dovŕši k 1. 9. 2023 tri roky veku (výnimočne k 31. 12. 2023, pokiaľ to dovolí stanovená kapacita MŠ)
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu MŠ

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ najneskôr do 30. 5. 2023. Po zaevidovaní žiadostí a ich sumarizácii po ukončení termínu doručenia rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi.

Vlasta Riečičiarová – riad. MŠ

 

SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2022/2023

Správa Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.75 MB

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2021/2022

Správa (4.6 MB)

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2020/2021

Správa (292.69 kB)

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

ZÁPIS DO MŠ (59.88 kB)

 

 Materská škola Nimnica

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamujem, že žiadosti/prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy od 2. 9. 2021 si môžete vyzdvihnúť/sa prijímajú v termíne:

 12. 5. 2021 od 15:00 hod. do 16:00 hod.  a

19. 5. 2021 od 12:00 hod. do 13:00 hod.

v budove materskej školy. Žiadosť bude k dispozícii aj na internetovej stránke Obce Nimnica, www.nimnica.eu, záložka Materská škola – oznamy, informácie – aktuálne tlačivá.

 

K vypísanej žiadosti je potrebné priložiť:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, pričom potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ -  do MŠ sa prijíma:

 •  prednostne dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré k 31. 8. 2021 vrátane dovŕši päť rokov veku)
 • dieťa, ktoré dovŕši k 1. 9. 2021 tri roky veku (výnimočne k 31. 12. 2021, pokiaľ to dovolí stanovená kapacita MŠ)
 • Ostatné podmienky určí riaditeľka materskej školy

 

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ najneskôr do 28. 5. 2021. Po zaevidovaní žiadostí a ich sumarizácii po ukončení termínu doručenia rozhodne riaditeľka materskej školy do 15. 6. 2021 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi.

Vlasta Brehovská – riad. MŠ

 

 

 

 

 

20. 02. 2021

Vážení rodičia, priatelia a známi,

Dovoľujeme si Vás osloviť v spojitosti s darovaním 2% z daní.

Tak ako už niekoľko rokov aj v tomto roku je naša MŠ – Rodičovské združenie v zozname príjemcov 2% z daní.

Pokiaľ ste sa ešte nerozhodli a chceli ba ste niekomu tieto 2% darovať, radi by sme, keby ste si vybrali práve nás. Všetky finančné prostriedky, ktoré touto cestou získame, sú a budú využité na zveľadenie prostredia našej MŠ, ale aj na zakúpenie edukačných pomôcok pre Vaše deti.

Vopred ďakujeme tým, kto sa pre nás rozhodli. Tlačivo bude k dispozícii v Materskej škole, nájdete ho aj našej stránke MŠ, aj na oficiálnej stránke obce Nimnica, v sekcii Materská škola.

 

Tlačivo nájdete v zložke aktuálne tlačivá

 

 

 

 

02. 11. 2020

Dobrý deň,

dlho som sem nepísala, ale nakoľko sme si založili po vzájomnej dohode vlastnú súkromnú skupinu MŠ na FB, dávam Vám informácie tam, pretože túto stránku navštevovalo málo rodičov. V súkromnej skupine máme spolu lepší a užší kontakt a taktiež možnosť spätnej väzby. Bližšie informácie môžete teda získať tam alebo aj osobne priamo v MŠ.

Ďakujem za pochopenie. V. Brehovská