Harmonogram vývozov

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť MEGAWASTE Slovakia spol. s r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Nimnica každý druhý pondelok v čase od 06.00 hodiny ráno do 12.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň.

Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: +421 42/4632 937.

 

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2024 sa oproti roku 2023 zvýšili.

 

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2024:

Obec ustanovuje sadzbu poplatku za KO 0,1096 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 40,11 EUR ročne pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

Poplatok je potrebné uhradiť do 30.07.2024.

 

Harmonogram zvozu triedeného odpadu obecným traktorom:

 

Harmonogram zvozu triedeného odpadu

Odpad môžete vyložiť v piatok ráno v deň zvozu pred bránu svojho domu a pracovníci obecného úradu ho prídu odviezť.

 

Vykladajte LEN určené druhy odpadu!

NEMIEŠAJTE JEDNOTLIVÉ DRUHY ODPADU DO JEDNÉHO VRECA

BAĽTE VŠETKO ZVLÁŠŤ

KOMUNÁLNY ODPAD NEZVÁŽAME

 

 

 

Harmonogram vývozu plastov, kovov, tetrapakov na rok 2024 - vývoz smetných nádob

05.01.2024         01.07.2024

05.02.2024        01.08.2024

04.03.2024        02.09.2024

03.04.2024        01.10.2024

06.05.2024        04.11.2024

03.06.2024       02.12.2024

 

Patria sem:

  • čisté a stlačené nezálohované PET fľaše od nápojov
  • plastové tašky a vrecká
  • plastové obaly od kozmetiky, drogérie a potravín
  • prázdne nápojové kartóny (od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. kompozitné obaly, resp. VKM)
  • plechovky od nápojov (nezálohované), konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery od kompótov, kovové súdky

NEZABUDNITE STLAČIŤ!!!

Nepatria sem:

  • znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok, guma, kabelky, znečistené fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), bazény, molitan, hadice, plexisklo, autoplasty, žalúzie, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami

 

 

Harmonogram vývozu skla na rok 2024 - vývoz smetných nádob

10.01.2024     10.07.2024

 -                      01.08.2024

 06.03.2024   -

04.04.2024    02.10.2024

 -                       06.11.2024

 05.06.2024    -

 

Patria sem:

  • sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:

  • drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovované sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly

 

 

 

Harmonogram vývozu papiera na rok 2024 - vývoz smetných nádob

10.01.2024   10.07.2024

07.02.2024   07.08.2024

06.03.2024   11.09.2024

10.04.2024   09.10.2024

15.05.2024   13.11.2024

12.06.2024   11.12.2024

 

Patria sem:

  • noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, kancelársky papier, plagáty, pohľadnice, zošity, obálky, ...

Nepatria sem:

  • plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z masla a pod.