Aktuálne tlačivá

 

 

Žiadosť o prijatie do MŠ 2022_2023.doc (51.5 kB)

 

 

Žiadosť o prijatie do MŠ 2021_2022.doc (45 kB)

 

 

 

Nakoľko sa mi zatiaľ nepodarilo vložiť sem predvyplnené tlačivo, dávam Vám k dispozícii zatiaľ  údaje o prijímateľovi:

IČO: 173196170615

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): SRRZ pri materskej škole

Sídlo-Ulica: Nimnica

Súpisné/orientačné číslo: 114

PSČ: 020 71

 

20. 02. 2021

TLAČIVO NA POUKÁZANIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU ZA ROK 2020

vyhlasenie-o-poukazani-dane..pdf (122.83 kB) (122.83 kB)

INFO K 2% Z DANÍ.docx (14.38 kB)

 

 

31. 08. 2020

Dotazník pre rodičov

Podmienky vstupu do MŠ

povinnosti zákonného zástupcu

 

 

Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej danez príjmov za rok 2019

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Vyhlásenie zákon. zástupcu, príloha č.2.